W Policach też walczą

dorośli niepełnosprawni

Protest rodziców dorosłych osób niepełnosprawnych i samych niepełnosprawnych w Warszawie zwrócił uwagę na ogromny problem tej grupy osób. Tacy herosi żyją także wśród nas, w Policach. Codziennie walczą o godność, poczucie bezpieczeństwa, przetrwanie… Często muszą prosić o datki na wsparcie w rehabilitacji, zaopatrzeniu w podstawowy sprzęt (wózek inwalidzki, nowoczesną protezę…).

więcej...