16 lat i renta rodzinna? Pamiętaj o zaświadczeniu

finanse i rachunki

Uczniowie, którzy ukończyli 16 lat i pobierają rentę rodzinną, muszą do 30 września dostarczyć do ZUS zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. Studenci mają czas do końca października. Jeśli się spóźnią, stracą świadczenie.

Renta rodzinna przysługuje do ukończenia 16 roku życia. Dziecko, które nadal się uczy, może nadal dostawać rentę, lecz nie dłużej niż do ukończenia 25 lat. Chyba że 25 urodziny wypadną na ostatnim roku studiów – wówczas świadczenie przysługuje do końca roku akademickiego.

Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki uczniowie muszą złożyć w ZUS najpóźniej we wrześniu. Natomiast studenci mają czas do końca października.

Zaświadczenia wydaje placówka, w której dziecko się uczy – tłumaczy Karol Jagielski, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa zachodniopomorskiego. – Jeżeli termin nie zostanie dotrzymany, nastąpi przerwa w wypłacie renty. Nie będzie trzeba co roku przedstawiać zaświadczenia, jeśli szkoła lub uczelnia wpisze całkowity czas nauki.

Uczeń czy student uprawniony do renty rodzinnej ma obowiązek powiadomić ZUS, gdy przestanie się uczyć. Jeśli tego nie zrobi, ZUS nie wstrzyma wypłaty – ale później takie nienależnie wypłacane świadczenie trzeba będzie oddać z odsetkami.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.