Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku z nagrodą od marszałka

Stowarzyszenie Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku dostało nagrodę w konkursie marszałka województwa „Aktywni dla Seniorów, edycja 2019”. Laureatami zostali też Juliusz Glaser i Gmina Miasto Szczecin. Nagrodę specjalną otrzymała zaś Maria Syrek, prezes Zarządu Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych. Uniwersytet Trzeciego Wieku został nagrodzony w kategorii „Organizacja Pozarządowa Przyjazna Seniorom”. Kapituła doceniła go za nowatorskie projekty, mające na celu integrację osób starszych ze środowiskiem poprzez umożliwiania uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym osób 60+. Łącznie w okresie swojej 10-letniej działalności Uniwersytet zrealizował 48 projektów skierowanych do osób starszych i niepełnosprawnych…

Więcej...