Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku z nagrodą od marszałka

Stowarzyszenie Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku dostało nagrodę w konkursie marszałka województwa „Aktywni dla Seniorów, edycja 2019”.

Laureatami zostali też Juliusz Glaser i Gmina Miasto Szczecin. Nagrodę specjalną otrzymała zaś Maria Syrek, prezes Zarządu Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych.

Uniwersytet Trzeciego Wieku został nagrodzony w kategorii „Organizacja Pozarządowa Przyjazna Seniorom”. Kapituła doceniła go za nowatorskie projekty, mające na celu integrację osób starszych ze środowiskiem poprzez umożliwiania uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym osób 60+.

Łącznie w okresie swojej 10-letniej działalności Uniwersytet zrealizował 48 projektów skierowanych do osób starszych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Police i Powiatu Polickiego.

Wiek senioralny powinien być dla nas wszystkich czymś oczywistym i naturalnym – powiedział marszałek Olgierd Geblewicz podczas podsumowania konkursu. – Dla osób zgromadzonych na tej sali ważne jest zachowywanie aktywności, wigoru i uśmiechu. Za waszą aktywność serdecznie wam dziękuję.

„Aktywni dla Seniorów” to konkurs, który ma na celu upowszechnianie działalności seniorów w regionie i popularyzację działań organizacji pozarządowych. Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach: Senior Roku, Samorząd Przyjazny Seniorom oraz Organizacja Pozarządowa Przyjazna Seniorom.

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.