300 tysięcy od Hyundai Engineering na respiratory. Dla szpitala w Policach

Koreańska spółka odpowiedzialna za realizację inwestycji „Polimery Police” przekaże blisko 300 tysięcy złotych na zakup respiratorów dla szpitala w Policach.

Darowizna zostanie przekazana w formie dotacji celowej – za pośrednictwem polickiego starostwa – Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Klinicznemu nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie – szpital ten ma też siedzibę w Policach i właśnie tutaj ma trafić pomoc.

Od samego początku współpracujemy z Grupą Azoty w celu wdrażania odpowiednich środków i procedur bezpieczeństwa. O możliwości i formach udzielenia wsparcia rozmawialiśmy zarówno z Grupą Azoty, jak i administracją lokalną. Pandemia koronawirusa to zjawisko globalne i nie możemy pozostać obojętni. Mieszkamy tutaj i pracujemy, jesteśmy częścią tego regionu. To również jest nasza walka – powiedział Chang Hag Kim, prezes Hyundai Engineering.

Na najbliższej sesji Rady Powiatu w Policach zostanie podjęta uchwała umożliwiająca dokonanie zakupu.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak realne zagrożenie dla zdrowia i życia nas wszystkich stanowi koronawirus SARS -CoV-2. Każdego dnia z niepokojem obserwujemy jego eskalację. Widzimy, jak w znaczący sposób wpływa na bieżące funkcjonowanie społeczeństwa oraz gospodarki. Walka z niewidzialnym wrogiem życia ludzkiego stanowi dziś dla nas wszystkich największe wyzwanie. Cieszę się, że Grupa Azoty S.A. oraz Grupa Azoty Polyolefins S.A. przy realizacji tak strategicznej inwestycji na terenie powiatu polickiego ma tak odpowiedzialnego partnera, jakim jest Hyundai Engineering . Budującym jest fakt, że wspólne rozmowy na temat potrzeb i działań podejmowanych przez Powiat Policki w obliczu epidemii okazały się tak konkretne i skuteczne. Dziękuję w imieniu mieszkańców – powiedział starosta policki Andrzej Bednarek.

Do zadań samorządu powiatowego w walce z pandemią koronawirusa należy m.in. zapewnienie miejsc kwarantanny oraz obsługi tych miejsc, transport osób poddanych kwarantannie, a także zabezpieczenie granic. Szpital w Policach, będący częścią Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 PUM, pełni również funkcję szpitala powiatowego.

Hyundai Engineering został wybrany w postępowaniu przetargowym na generalnego wykonawcę projektu Polimery Police – w formule zaprojektuj i wybuduj. Obecnie prowadzone są prace konstrukcyjne na terenie przyszłego terminala przeładunkowo-magazynowego oraz instalacji PDH.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.