A może kranówka?

Szczególnie latem powinniśmy mieć stały dostęp do wody nadającej się do picia. Można ją oczywiście kupować w butelkach – a można też zaufać tej płynącej z naszych kranów. 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach zapewnia, że woda, którą dostarcza, jest zdatna do picia bez przegotowania. Wyniki kontroli prowadzonych przez sanepid to potwierdzają. Ale uwaga – o jakości wody decyduje też stan instalacji wewnętrznych.

ZWiK zapewnia, że cały czas czuwa nad jakością wody dostarczanej do swoich klientów.

Woda badana jest przez akredytowane laboratorium, według harmonogramu ustalonego z sanepidem, zgodnie z wymogami i częstotliwością określoną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294) -informuje Krzysztof Freitag, dyrektor ds. technicznych i eksploatacji ZWiK w Policach  w odpowiedzi na nasze pytania o jakość wody. – Poza tym, regularne badania wody przeprowadza w swoim laboratorium ZWiK Police oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Policach.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna sprawdza wodę systematycznie w określonych punktach.

Badamy systematycznie wodę, zgodnie z rozporządzeniem – mówi Olga Kowaliszyn z oddziału higieny komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Policach. – Badamy ją z ujęć i wyznaczonych punktów na sieci (najczęściej są to sklepy, zakłady produkcyjne – czyli miejsca ogólnodostępne). W gminie Police mamy cztery takie ujęcia, w powiecie polickim jest ich 20. I ze wszystkich woda jest badana. Wodociągi także badają wodę w akredytowanym laboratorium zgodnie z rozporządzeniem około raz w miesiącu.

Możemy potwierdzić, że zapewniają wodę dobrej jakości – dodaje Marcela Kulewska z PSSE w Policach.

Ale pracownicy sanepidu również zaznaczają, że za instalację wewnętrzną, tę w budynku, odpowiada zarządca, czyli spółdzielnia albo wspólnota mieszkaniowa.

ZWiK zapewnia, że jakość wody w sieci wodociągowej pozwala na jej picie bez przegotowania.

Zaznaczyć jednak trzeba, że odpowiadamy wyłącznie za jakość wody w sieci wodociągowej – zastrzega Krzysztof Freitag. – Za instalację wewnętrzną odpowiedzialny jest zarządca lub właściciel budynku, którego obowiązkiem jest zapobieganie wtórnemu zanieczyszczeniu wody m.in. w wyniku przepływu zwrotnego wody zużytej, stagnacji wody w instalacji czy nieodpowiedniej konserwacji.

To zarządca lub właściciel ma więc obowiązek dbania o to, żeby woda nie ulegała zanieczyszczeniu w sieci wewnętrznej. A częścią tej sieci jest także… nasz kran i odcinek instalacji w naszym mieszkaniu lub domu, o które powinniśmy zadbać sami. Warto więc kran regularnie oczyszczać płynem do mycia naczyń, a po dłuższym nieużywaniu tej wewnętrznej instalacji (np. w związku z nieobecnością w domu) pozwolić wodzie spłynąć, zanim jej zaczerpniemy.

Interwencyjne kontrole polickiego sanepidu (prowadzone po zgłoszeniu mieszkańców zaniepokojonych np. kolorem czy zapachem wody) zwykle także nie wykazują niczego, co mogłoby zagrażać bezpieczeństwu ludzi. W przypadku takiej interwencji woda do badania jest pobierana i z ujęcia, i z mieszkania.

O jakość wodnej instalacji wewnętrznej na pewno warto pytać administratorów.

Na stronie polickiego ZWiK jest dostępny cały raport na temat jakości wody. A więcej o tym, jakie warunki powinna spełniać woda przeznaczona do spożycia, zainteresowani mogą przeczytać np. na stronie GIS (gis.gov.pl) – w zakładce „Żywność i woda”.

Agnieszka Spirydowicz, promotor zdrowia


Pamiętaj! Informacje zawarte na tym portalu nie mogą zastąpić kontaktu z lekarzem!


Partnerem projektu „Zdrowe Police” jest gmina Police.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.