Aspiryna przeciw poronieniom

kobieta w ciąży

Szpital na Pomorzanach zastosuje prostą i skuteczną metodę zapobiegania powikłaniom ciąży. Polega na podaniu odpowiedniej dawki… aspiryny.

Chodzi o powikłania związane z niewydolnością łożyska. Występują one u 10 na 100 kobiet w ciąży. Prowadzą często do bardzo przedwczesnych porodów, kiedy noworodek rodzi się z wagą około 1000 g, nawet o kilka miesięcy za wcześnie.

Badania przeprowadzone w 2017 r. wykazały, że codzienne podanie terapeutycznej dawki aspiryny pozwala zapobiec wystąpieniu niewydolności łożyska u 82% kobiet. A stan przedrzucawkowy, którego efektem jest często przedwczesny poród, wyeliminowano u 80% ciężarnych.

Warunek jest jeden – tłumaczy dr hab. n. med. Sebastian Kwiatkowski, zastępca lekarza kierującego Kliniką Położnictwa i Ginekologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie. – Badaniem prenatalnym w zakresie niewydolności łożyska powinna być objęta każda kobieta w ciąży, a szczególnie ta, która jest w niej po raz pierwszy. Wystarczy do tego badanie USG i pobranie krwi.

W Polsce badania prenatalne zaleca się kobietom w ciąży po 35 roku życia. Na dodatek – niesłusznie – są one wiązane jedynie z wykrywaniem nieprawidłowości chromosomalnych jak np. zespół Downa, Edwardsa czy Pateau.

Autorzy programu PRENATALPROJEKT (wdrażanego m.in. właśnie w SPSK-2) wskazują, jakie znaczenie te badania mogą mieć dla całej populacji kobiet w ciąży. Niewydolność łożyska dotyka 1 na 10 kobiet. Dla porównania, w przypadku zespołu Downa (według różnych źródeł) stosunek ten wynosi ok. 1 na 700. To pokazuje, jak wielu kobietom można dać szansę na urodzenie zdrowego dziecka.

Start PRENATALPROJEKT planowany jest na przełomie roku. W pierwszym etapie lekarze skupią się na niebezpiecznym dla kobiet w ciąży nadciśnieniu, stanie przedrzucawkowym i hypotrofii. W planach jest objęcie badaniami także cukrzycy ciążowej.

Pacjentkom w pierwszym trymestrze wykonane zostanie USG, zmierzone ciśnienie oraz zbadane zostaną trzy substancje, które pozwalają zdiagnozować funkcjonowanie łożyska i wykryć wspomniane patologie. Standardowe badania prenatalne obejmują badanie dwóch substancji i nie dają one wystarczająco miarodajnych i pewnych wyników co do prawidłowości funkcjonowania łożyska.

W drugim trymestrze ciąży wykonane zostanie już samo USG oraz zbadane ciśnienie. W przypadku wykrycia nieprawidłowości kobieta zostanie objęta szczególną opieką i monitoringiem.

Lekarz biorący udział w programie zadecyduje o podjęciu leczenia. W przypadku niewydolności łożyska jest nim podanie odpowiedniej dawki aspiryny. Kobieta przyjmuje ją pod kontrolą lekarza do 34 tygodnia ciąży.

Oprócz SPSK-2 w PRENATALPROJEKT uczestniczą: Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Centrum Zdrowia Kobiet Corfamed z Wrocławia. W każdym z tych ośrodków planuje się objęcie projektem ok. 400 ciężarnych.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.