Bezpłatna komunikacja miejska dla dzieci. Trzeba odnowić uprawnienia

fot. archiwum

Tylko do końca września są ważne uprawnienia dzieci do bezpłatnego podróżowania szczecińską komunikacją miejską. Aby nadal mogły one podróżować autobusami i tramwajami bez biletu, trzeba je odnowić. W tym celu trzeba się wybrać do któregoś z Punktów Obsługi Klienta ZDiTM. Potrzebna będzie legitymacja szkolna podbita na kolejny okres.

– Do korzystania z bezpłatnych przejazdów lokalnego transportu zbiorowego na wszystkich liniach komunikacyjnych uprawnieni są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych zamieszkujący na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz gmin położonych w obrębie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, z którymi Gmina Miasto Szczecin ma podpisane stosowne porozumienie (Gmina Dobra, Gmina Police oraz Gmina Kołbaskowo) – przypomina Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy ZDiTM. – Decyduje adres zamieszkania widniejący na legitymacji szkolnej. W przypadku, gdy nie ma na niej adresu, placówka wydaje dodatkowe zaświadczenie, na którym adres będzie wpisany.

Dokumentem, który upoważnia do darmowych przejazdów jest spersonalizowana Szczecińska Karta Aglomeracyjna. Uprawnienia nadawane są na okres do 30 września roku szkolnego, na który jest aktualnie podbita legitymacja.

Nowe karty SKA wyrabiane są na podstawie wniosku (do którego należy dołączyć aktualne zdjęcie dziecka), ważnej legitymacji szkolnej i ewentualnie zaświadczenia o miejscu zamieszkania dziecka wydanego przez szkołę. W przypadku dziecka niepełnoletniego wniosek musi być wypełniony i podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.