Burmistrz wyjaśnia

burmistrz Polic Władysław Diakun

Burmistrz Polic Władysław Diakun odpowiedział na nasz artykuł Ile jest warte słowo burmistrza.  Poniżej publikujemy treść jego wyjaśnienia.

“W nawiązaniu do artykułu z dnia 25 lipca 2017 r. „Ile jest warte słowo burmistrza”, zamieszczonego na portalu www.ipolice.pl, informuję, że w kwietniu 2017 r., kiedy podczas konferencji prasowej mówiłem o tym, że w nowotworzonej spółce ZWiK nie musi być rady nadzorczej, trwały zlecone przeze mnie analizy prawne w kierunku znalezienia takiego właśnie rozwiązania. Moją intencją było bowiem, aby ZWiK jako spółka komunalna funkcjonował bez rady nadzorczej. Po wszechstronnym przeanalizowaniu wszystkich odnoszących się do przedmiotu sprawy ustaw okazało się jednak, że jest to niemożliwe. Stąd konieczność powołania Rady Nadzorczej. Postanowiłem jednak, że jej skład będzie minimalny – trzyosobowy. Zwracam przy tym uwagę, że osoby te zostały wybrane ze względów merytorycznych. Są to: naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, któremu podlegają spółki gminne, Skarbnik Gminy i adwokat. Dobór tych kompetencji miał na celu wsparcie Spółki, zwłaszcza w początkowym okresie jej działalności, oraz pieczę Gminy nad jej prawidłowym funkcjonowaniem, zarówno pod względem prawnym i formalnym, jak i finansowym.”

 

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.