Co nowego w służbie zdrowia w nowym roku

Od 8 stycznia obowiązkowa ma być e-recepta, a już od 1 stycznia łatwiej będzie zrealizować wniosek na zaopatrzenie w wyroby medyczne (np. kule, ortezy, pieluchomajtki, materace przeciwodleżynowe)*.

W nadchodzącym 2020 r. w systemie opieki zdrowotnej nastąpią pewne zmiany. Głównie przez postępującą informatyzację. Pacjenci raczej na tym zyskają.

E-recepta już w obiegu

O e-recepcie pisaliśmy, także o jej zaletach. Wielu lekarzy już ją wystawia. Ale od 8 stycznia 2020 r. ma być obowiązkowa.

Oczywiście papierowe recepty także będą cały czas realizowane w aptekach (z uwzględnieniem przysługującej refundacji), ale wystawiane powinny być tylko w określonych sytuacjach. Zdecydowana większość pacjentów będzie otrzymywała e-recepty. Wielu zapewne już z nich korzystało.

Prościej z wyrobami medycznymi

Dla niektórych pacjentów i ich bliskich na pewno dużym ułatwieniem będą wprowadzane od początku 2020 roku zasady wystawiania, weryfikacji i realizacji „Zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne”. Do tej pory pacjent lub osoba przez niego upoważniona musiała otrzymane zlecenie na wyroby medyczne potwierdzać w swoim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia.

Bywało, że takie wizyty w urzędzie trzeba było powtarzać, bo na miejscu się np. okazywało, że zlecenie zostało błędnie wystawione. To wyjątkowo uciążliwe dla osób schorowanych, starszych, niepełnosprawnych.

Od przyszłego roku proces obsługi kart i wniosków na zaopatrzenie w wyroby medyczne ma być znacznie uproszczony. Jak informuje NFZ, pacjent już podczas wizyty np. u lekarza będzie mógł uzyskać potwierdzenie i bezpośrednio udać się do właściwego punktu (sklepu) realizującego „Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne”.

Dla pacjenta na pewno ważne jest to, że używany przez lekarzy system od razu zweryfikuje wystawione zlecenie i podczas tej samej wizyty będzie można wprowadzić potrzebne korekty. Obecnie, w razie błędu w zleceniu, niezbędne jest powtórzenie wizyty.

Ale uwaga – „Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne” i „Zlecenia naprawy”, które do 31 grudnia 2019 r. zostały wystawione oraz wystawione i potwierdzone, będą realizowane na dotychczasowych zasadach – nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.

Telefoniczna Informacja Pacjenta

W tej nowej formie działa już od września tego roku. Jej konsultanci podpowiadają m.in. gdzie można znaleźć pomoc medyczną w razie nagłej potrzeby w nocy i w dni wolne od pracy. Ta infolinia działa całodobowo i połączenie z nią w całej Polsce jest bezpłatne. Jej numer to: 800 190 590.

Telefoniczna Informacja Pacjenta (TIP) jest wspólnym przedsięwzięciem Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta. Możemy się z niej nie tylko dowiedzieć, gdzie najszybciej znaleźć pomoc medyczną, ale też jak otrzymać kartę EKUZ, jakie prawa przysługują osobie ubezpieczonej, jak zgłosić naruszenie praw pacjenta, jak skorzystać z leczenia uzdrowiskowego.

Agnieszka Spirydowicz, promotor zdrowia

* Uzupełnienie: Aby uniknąć problemów i dać wszystkim czas na przygotowanie się do nowych przepisów, ostatecznie wprowadzono okres przejściowy, dzięki czemu do końca marca zlecenia na wyroby medyczne można wystawiać także na starym, dotychczas obowiązującym druku. Tyle że takie zlecenie wymaga potwierdzenia w oddziale NFZ.
Wizyty pacjenta w Funduszu będzie wymagać również sytuacja, gdy osoba wystawiająca zlecenie na wyrób medyczny nie uzyska w eWUŚ (elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorcy) potwierdzenia, że pacjent jest ubezpieczony, a sam pacjent nie złoży w tej sprawie oświadczenia.
Od 1 kwietnia 2020 roku zlecenia będą wystawiane już tylko na nowych drukach, potwierdzanych od razu w przychodni czy szpitalu przez upoważnioną osobę, dzięki czemu wszyscy pacjenci korzystający z wyrobów medycznych będą mieć łatwiejszy do nich dostęp i zaoszczędzą sporo czasu.


Partnerem projektu „Zdrowe Police” jest gmina Police.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.