Do lekarza bez kolejki

Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych uzyskają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych. To od 31 sierpnia tego roku.

Pacjenci ci powinni być przyjmowani poza kolejnością wynikającą z prowadzonej w placówce listy oczekujących.

–  W przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć, przy czym świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia – informuje Zachodniopomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.

Fundusz także przypomina, że poza nową grupą osób uprawnionych, prawo do korzystania ze świadczeń poza kolejnością mają nadal: kobiety w ciąży, świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, Zasłużeni Dawcy Przeszczepu, inwalidzi wojenni i wojskowi i kombatanci,

Poza nową grupą osób uprawnionych, do korzystania ze świadczeń bez skierowania mają nadal prawo: osoby chore na gruźlicę, osoby zakażone wirusem HIV, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby represjonowane, kombatanci, cywilne niewidome ofiary działań wojennych, osoby uzależnione od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych (w zakresie lecznictwa odwykowego), uprawnieni żołnierze lub pracownicy (w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa), weterani poszkodowani (w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa), świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Od żadnego pacjenta nie są wymagane skierowania do ginekologa i położnika, dentysty, wenerologa, onkologa i psychiatry.

 

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.