Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Na trzy tygodnie

szyld ZUS w Szczecinie

Od 1 do 20 września 2020 r. można znowu korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Dodatkowy zasiłek mogą dostać rodzice, którzy sprawują opiekę nad dziećmi w wieku do 8 lat. Świadczenie się należy, jeśli żłobek, przedszkole, szkoła lub inna placówka oświatowa, do której chodzi dziecko, jest zamknięta z powodu COVID-19.

Zasiłek przysługuje również w sytuacji, gdy placówka wskutek ograniczeń w funkcjonowaniu nie może zapewnić dziecku opieki.

– Na przykład wówczas, gdy lekcje odbywają się w trybie hybrydowym, czyli część dzieci uczy się w szkole, a część w domu – wyjaśnia Karol Jagielski, rzecznik ZUS województwa zachodniopomorskiego.

Wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy można także złożyć w przypadku, kiedy niania nie może opiekować się dzieckiem z powodu COVID-19.

Na tych samych zasadach zasiłek przysługuje ubezpieczonym rodzicom na:

  • dzieci w wieku do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności
  • dzieci w wieku do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  • dzieci w wieku do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Dotyczy to także rodziców lub opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych, które nie mogą uczęszczać do placówki, np. ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze, bo została zamknięta z powodu COVID-19. I w tym czasie rodzice lub opiekunowie muszą zrezygnować z pracy, aby zająć się taką osobą.

Jak starać się o dodatkowy zasiłek związany z COVID-19?

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, wystarczy złożyć u pracodawcy albo zleceniodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Jest ono jednocześnie wnioskiem o zasiłek.

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, składają oświadczenie w ZUS.

– Można je złożyć w dowolnym momencie, ale trzeba to zrobić, bo oświadczenie jest podstawą wypłaty zasiłku – tłumaczy Karol Jagielski.

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność albo współpracująca z nią, dla której płatnikiem zasiłku jest ZUS, może wysłać oświadczenie przez internet – na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

– Trzeba pamiętać, że zasiłek nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego) – zastrzega Karol Jagielski.

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na ogólnych zasadach.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.