Dopytaj o „500 plus”

rodzina na spacerze

Przypominamy, że już od 1 sierpnia można składać wnioski o świadczenie wychowawcze „Rodzina 500 plus” na nowy okres programu. Możemy to zrobić bezpośrednio w gminie, na terenie której zamieszkujemy – w samych Policach przyjmuje je Ośrodek Pomocy Społecznej. Można to także zrobić bez wychodzenia z domu – przez Internet. W Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim uruchomiona została nawet infolinia dotycząca programu „Rodzina 500+”. Z pytaniami można dzwonić pod nr 91 43 03 030 od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-15.00.

Z wnioskami nie trzeba się tak bardzo spieszyć.

Jeśli złożymy kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata za październik nastąpi do 31 października tego roku.

W przypadku, gdy zrobimy to w okresie od 1 do 31 września tego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za październik i listopad nastąpi nie później, niż do 30 listopada tego roku.

Jeśli zaś osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie oraz wypłata świadczenia za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później, niż do 31 grudnia tego roku.

Szczegółowe informacje na temat składania wniosków i programu dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce „Rodzina 500+”. W Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim uruchomiona też została specjalna infolinia.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.