Dwadzieścia milionów na bezpieczne przejścia dla pieszych. Trwa nabór wniosków

Do 7 kwietnia trwa nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji zwiększających bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych. Do podziału dla zachodniopomorskich samorządów jest prawie 20 mln zł.

– Piesi to uczestnicy ruchu drogowego najbardziej narażeni na ciężkie obrażenia podczas wypadków – mówi wojewoda Zbigniew Bogucki. – Dlatego zapewniamy samorządom realną pomoc w postaci dotacji, które pokryją nawet 80% kosztów inwestycji poprawiających bezpieczeństwo pieszych.

Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach gminnych i powiatowych to zadanie, na które samorządy mogą uzyskać dotacje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączna kwota na dofinansowanie na rok 2021 w województwie zachodniopomorskim wynosi 19.761.659 zł. Będzie można dzięki temu np. realizować inwestycje:

  • wymuszające przestrzeganie ograniczeń prędkości w rejonie przejść dla pieszych (np. montaż progów zwalniających czy zmiana geometrii pasa)
  • poprawiające widoczność pieszego (np. poprzez doświetlanie przejść dla pieszych wraz ze strefą oczekiwania)
  • skracające drogę, jaką muszą pokonać piesi (np. poprzez zawężanie jezdni w miejscu przejścia dla pieszych bądź stosowanie azylów)

W 2020 w województwie zachodniopomorskim na wyznaczonych przejściach dla pieszych doszło do 140 wypadków drogowych, w których zginęło 10 osób, a 123 doznały obrażeń ciała. Większość wypadków (129) nastąpiła z winy kierujących.

Szczegółowe informacje i wnioski dostępne są na stronie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.