Dzieci do szkoły mogą iść same. Pomimo zakazu przemieszczania się bez dorosłego opiekuna

Wśród nowych ograniczeń związanych z epidemią COVID-19 jest zakaz przemieszczania się bez dorosłego opiekuna nałożony na dzieci, które nie mają ukończonych 16 lat. Obowiązuje od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

W związku z tym pojawiły się pytania o drogę do szkoły: czy trzeba dzieci odprowadzać, a potem odbierać po lekcjach? Okazuje się, że nie. Dzieci, które same chodziły do szkoły i same wracały do domu, mogą to robić nadal. Zostało to uwzględnione w przepisach.

Cytat z rozporządzenia Rady Ministrów:

„Małoletni do ukończenia 16. roku życia, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00, mogą przemieszczać się wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej, chyba że przemieszczanie się ma na celu dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej albo powrót z nich do miejsca zamieszkania.”

W praktyce to odstępstwo (wyjątek od zakazu poruszania się bez dorosłego opiekuna) dotyczy tylko dzieci z klas I-III, bo starsi uczniowie mają nauczanie zdalne (do 8 listopada, zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki).

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.