EKUZ dla absolwenta szkoły średniej

fot. NFZ

Osoby, które ukończyły w tym roku 18 lat i szkołę średnią, a chcą otrzymać EKUZ na wyjazd za granicę, powinny przynieść ze sobą szkolne świadectwo. Potwierdza ono ich prawo do bezpłatnej opieki medycznej i uprawnia do pobrania EKUZ przez 6 miesięcy od chwili ukończenia szkoły.

Dlaczego to ważne? Bo po ukończeniu 18 lat i zakończeniu edukacji młodzi ludzie w sensie prawnym przestają być członkami rodziny. Rodzice mają obowiązek wyrejestrować dziecko ze swojego ubezpieczenia zdrowotnego w ciągu 7 dni od ukończenia przez nie szkoły średniej. Dopiero po rozpoczęciu kolejnego etapu edukacji, np. w szkole wyższej, ponownie będzie można je zarejestrować jako członka rodziny. I wtedy ponownie jego status w eWUŚ (systemie elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorcy) będzie mieć kolor zielony.

Absolwenci szkół średnich przez 6 miesięcy mają prawo do bezpłatnej opieki medycznej. Ponieważ jednak w systemie eWUŚ mają status czerwony, przy rejestracji muszą albo okazać świadectwo ukończenia szkoły średniej, albo złożyć „Oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej” (druk jest dostępny w każdej placówce medycznej, a także na stronie ZOW NFZ w zakładce Dla Pacjenta).

Na podstawie świadectwa NFZ wydaje również Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego – ważną przez 6 miesięcy od ostatniego piątku kwietnia. Dlatego wnioskując o EKUZ absolwent szkoły średniej musi okazać świadectwo ukończenia szkoły.

Więcej informacji można znaleźć na stronie szczecińskiego oddziału NFZ.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.