Główny Inspektor Sanitarny radzi wracającym z północnych Włoch

W ostatnich dniach na obszarze północnych Włoch obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Dlatego Główny Inspektor Sanitarny radzi:

Jeśli byłeś w Północnych Włoszech (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania) w ciągu ostatnich 14 dni oraz:

1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

  • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
  • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

2) nie zaobserwowałeś u siebie wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel)

a) Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.

b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:

  • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
  • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3) miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2 to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Obecnie nie ma uzasadnienia dla podejmowania działań typu kwarantanna dla osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

fot. Danilo Bueno / Pixabay

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.