Gmina zaproponowała stawki za odbiór odpadów. Głos mają radni

pojemniki na makulaturę

Projekt uchwały przedstawiony przez władze gminy polickim radnym zakłada, że w zabudowie wielorodzinnej opłaty za gospodarowanie odpadami będą obliczane na podstawie zużycia wody. Stawka ma wynosić 9,2 zł za 1 metr sześcienny. W zabudowie jednorodzinnej opłata będzie pobierana jak do tej pory – od osoby. Ale istotnie wyższa, bo wyniesie 29 złotych.

Oczywiście w przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji, w obu wariantach opłaty te mogą być podwojone.

Teraz projekt uchwały zaopiniują komisje Rady Miejskiej w Policach. Na najbliższej sesji prawdopodobnie radni będą nad nią głosować. Nowe stawki miałyby obowiązywać od przyszłego roku.

Do projektu uchwały dołączone jest oczywiście uzasadnienie dla zmiany metody naliczania opłat i ich wysokości.

„Na wzrost stawek wpływ mają przede wszystkim regulacje związane z odpadami ulegającymi biodegradacji” – czytamy m.in. w uzasadnieniu projektu. – „Obowiązek segregacji dodatkowej frakcji odpadów prowadzi do zbierania przez mieszkańców pięciu różnych rodzajów odpadów komunalnych „u źródła”, które muszą być odrębnie odebrane przez firmę wywożącą (potrzeba stworzenia dodatkowych tras wywozu). W związku z nowym obowiązkiem, w ramach opłaty Gmina doposaży nieruchomości w brązowe pojemniki w ilości ok. 3500 sztuk przeznaczone do gromadzenia bioodpadów. Ponadto w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów zniesiony będzie limit na przyjmowanie tych odpadów.”

Uzasadnienie jest oczywiście znacznie dłuższe. Do tematu wrócimy.

fot. archiwum

3 Thoughts to “Gmina zaproponowała stawki za odbiór odpadów. Głos mają radni”

  1. emeryt76

    Dżiakun to twoja ostatnia kadencja ,jeszcze trochę a emeryci ci podziękuja

  2. Anonim

    jak w socjalizmie znizki dla dzieciorobow a za nich beda placic emeryci i rodziny z 1 lub 2 dziecmi-i to jest demokracja zenada i wstyd

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.