Gmina zaproponowała stawki za odbiór odpadów. Głos mają radni

pojemniki na makulaturę

Projekt uchwały przedstawiony przez władze gminy polickim radnym zakłada, że w zabudowie wielorodzinnej opłaty za gospodarowanie odpadami będą obliczane na podstawie zużycia wody. Stawka ma wynosić 9,2 zł za 1 metr sześcienny. W zabudowie jednorodzinnej opłata będzie pobierana jak do tej pory – od osoby. Ale istotnie wyższa, bo wyniesie 29 złotych.

Oczywiście w przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji, w obu wariantach opłaty te mogą być podwojone.

Teraz projekt uchwały zaopiniują komisje Rady Miejskiej w Policach. Na najbliższej sesji prawdopodobnie radni będą nad nią głosować. Nowe stawki miałyby obowiązywać od przyszłego roku.

Do projektu uchwały dołączone jest oczywiście uzasadnienie dla zmiany metody naliczania opłat i ich wysokości.

„Na wzrost stawek wpływ mają przede wszystkim regulacje związane z odpadami ulegającymi biodegradacji” – czytamy m.in. w uzasadnieniu projektu. – „Obowiązek segregacji dodatkowej frakcji odpadów prowadzi do zbierania przez mieszkańców pięciu różnych rodzajów odpadów komunalnych „u źródła”, które muszą być odrębnie odebrane przez firmę wywożącą (potrzeba stworzenia dodatkowych tras wywozu). W związku z nowym obowiązkiem, w ramach opłaty Gmina doposaży nieruchomości w brązowe pojemniki w ilości ok. 3500 sztuk przeznaczone do gromadzenia bioodpadów. Ponadto w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów zniesiony będzie limit na przyjmowanie tych odpadów.”

Uzasadnienie jest oczywiście znacznie dłuższe. Do tematu wrócimy.

fot. archiwum

One Thought to “Gmina zaproponowała stawki za odbiór odpadów. Głos mają radni”

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.