Honorowe wsparcie powiatu dla gminy Dobra

Powiat policki przekaże gminie Dobra 65 tys. zł na doświetlenie przejść dla pieszych na drodze pomiędzy Dobrą i modernizowanym węzłem przesiadkowym „Głębokie”. Tak zdecydowali radni na ostatniej sesji.

Będzie to finansowe wsparcie inwestycji realizowanej w ciągu drogi powiatowej nr 3907Z (Szczecin – Dobieszczyn), określonej jako „Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej m. Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu indywidualnego”. Jej koszt to około 15 mln zł.

– Inwestycja jest realizowana w stu procentach ze środków gminy Dobra i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – tłumaczył radnym starosta policki Andrzej Bednarek. – Proszę mi wierzyć, że jest to kwota symboliczna, bo wszystkie koszty, związane tylko z przejściami dla pieszych, to kwota przewyższająca 300 tys. złotych. Te 65 tys. złotych będzie honorowym udziałem w tym przedsięwzięciu.

Doświetlonych przejść dla pieszych ma być 11.

Na zdjęciu: Nowa ścieżka rowerowa łącząca Dobrą z węzłem „Głębokie”.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.