„Jadłodzielnia” i „Misja Harmonijka” docenione. Działania warte naśladowania

Dwa działania z Polic znalazły się wśród laureatów konkursu „Razem możemy więcej” w kategorii „Działanie warte naśladowania”. To „Jadłodzielnia na Starym Mieście” oraz „Misja Harmonijka cz.1”.

Konkurs, po dwuletniej przerwie, zorganizował powiat policki. Kapituła przyznała kilkadziesiąt podziękowań i wyróżnień organizacjom oraz osobom za bezinteresowną pracę na rzecz innych. Nagrody rozdzieliła w czterech grupach.

W kategorii „Działanie warte naśladowania” doceniono dwa przedsięwzięcia realizowane na terenie gminy Police.

Wyróżnienie przypadło „Jadłodzielni na Starym Mieście”.

– To działanie niesie nieocenione dobro, jakie człowiek może pokazać drugiemu człowiekowi, znajdującemu się w trudnej sytuacji życiowej – przedstawiano uzasadnienie podczas piątkowej gali konkursu. – A zatem bez wątpienia jest to działanie warte naśladowania. Dodatkowo to przedsięwzięcie pokazuje, jak wielka jest wartość racjonalnego wykorzystania żywności, co również jest bardzo ważne dla ochrony naszego środowiska naturalnego.

Tę nagrodę odebrała Krystyna Seweryńczyk, która od początku koordynuje działalność „Jadłodzielni”. Punkt dzielenia się żywnością uruchomiono pod koniec 2020 r. Korzystają z niego mieszkańcy różnych rejonów Polic i całej gminy.

Drugie miejsce w tej kategorii przypadło także działaniu realizowanemu na terenie gminy Police. To kampania społeczna „Misja Harmonijka cz. 1”.

Zorganizowana w okresie od 2 kwietnia do 31 grudnia 2021 roku w ramach projektu pn. „Chore Słowa – Zdrowe Myślenie” przez Stowarzyszenie na rzecz Harmonii Społecznej z siedzibą w Policach – przedstawiano laureata drugiego miejsca w tej kategorii. – Kampania była skierowana do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu polickiego, a jej celem było uwrażliwienie dzieci i młodzieży na osoby wykazujące zaburzenia psychiczne. Projekt ten zorganizowano w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach oraz w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Przęsocinie. W placówkach tych, podczas spotkań z uczniami, poruszano tematykę chorób psychicznych i trudności, z jakimi w związku z tym zaburzeniem zmagają się dzieci. Ponadto realizatorzy projektu nawiązali współpracę ze Szkołą Podstawową nr 3 i Szkołą Podstawową nr 1 w Policach, w których wychowawcy i pedagodzy zorganizowali lekcje poświęcone tematyce zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Opracowano dwie wersje poradnika pt. „One są wśród nas” adresowanego do dzieci szkół podstawowych oraz ich nauczycieli. Ponadto wyprodukowano film pt. „Misja Harmonijka cz. 1”, pokazujący problemy chorego na depresję chłopca.

W tej kategorii oczywiście wyróżnień i nagród było znacznie więcej. Wśród laureatów na trzecim miejscu (ex aequo) znalazły się także inicjatywy z terenu powiatu: akcje zorganizowane przez członków Klubu Motocyklowego ze Skarbimierzyc oraz działania Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Stobnie. A pierwsze miejsce za „Działania warte naśladowania” przypadło inicjatywie „Weekend Otwartych Ogrodów” zorganizowanej w gminie Dobra przez Stowarzyszenie „Carpe diem” z siedzibą w Dołujach.


Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.