Jeszcze jedna rada w Policach

głosowanie na sesji rady miejskiej w Policach

Gmina Police będzie miała radę seniorów. Wybierze ją komisja powołana przez burmistrza.

Rada seniorów ma się składać z 15 osób. Trzy spośród nich mogą się zgłosić same, potrzebują jednak 15 podpisów osób popierających ich kandydaturę.

12 członków rady wskażą organizacje działające na rzecz seniorów. Każda może wyznaczyć najwyżej jedną osobę.

Jeśli kandydatów będzie więcej niż miejsc, wyboru rady seniorów dokona specjalna komisja powołana przez burmistrza. Będzie on miał w niej jednego przedstawiciela. W komisji będzie też jeden radny i jeden członek Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Już od jakiegoś czasu trwają rozmowy ze środowiskami seniorów – mówi Agnieszka Komor, naczelnik wydziału organizacyjno-prawnego w polickim magistracie. – One wyrażają chęć utworzenia w Policach rady seniorów. Pozwala na to ustawa o samorządzie gminnym. Daje ona radzie miejskiej jedynie możliwość określenia zasad wyboru rady seniorów oraz trybu jej pracy. Dlatego w uchwale nie ma żadnych zapisów na temat kompetencji tej rady, na temat tego, czym może się zajmować, co może robić. Jeżeli rada wprowadziłaby takie zapisy, byłoby to przekroczeniem jej kompetencji. Dlatego uchwała dotyczy tylko kwestii proceduralnych.

Co może robić rada seniorów? Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym jest to ciało doradczo-opiniujące, którego działania mają wpłynąć na pogłębienie solidarności międzypokoleniowej.

Rada seniorów może zajmować się tak naprawdę wszystkim, każdą dziedziną życia społecznego, nie tylko dotyczącą osób starszych – dodaje Agnieszka Komor. – Mówiąc kolokwialnie, to taka starszyzna, zespół ludzi doświadczonych, starszych, którzy mają doradzać organom władzy.

W radzie seniorów nie będzie przedstawiciela władz samorządowych.

Gminy nie traktuje się jako organizacji działającej na rzecz seniorów – tłumaczy Agnieszka Komor. – Zgodnie z linią orzecznictwa NSA za taki podmiot nie można uznać ani rady miejskiej, ani burmistrza. Czyli w radzie seniora nie będzie zasiadał ani przedstawiciel burmistrza, ani rady.

Burmistrz i przewodniczący rady miejskiej (lub ich przedstawiciele) mają jednak prawo uczestniczenia w posiedzeniach rady seniorów – ale bez prawa do głosowania.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.