Kolejni radni muszą się tłumaczyć. Tym razem z działalności społecznej

Doraźną komisję do zbadania legalności sprawowania mandatu przez radnych Ewę Ignaczak (KO) i Wiesława Gawła (Gryf XXI) powołała na wtorkowej (25 lutego) sesji Rada Miejska w Policach. Komisja ma zbadać, czy osoby te nie naruszyły zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w przepisach funkcji lub działalności (w której wykorzystywany jest majątek gminy) – chodzi o art. 383 & 1 pkt 5 ustawy Kodeks wyborczy oraz art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

Pismo w tej sprawie wpłynęło 11 lutego do wojewody zachodniopomorskiego. Ten zwrócił się do Rady Miejskiej w Policach o jej zbadanie. Tym razem nie mogła tego zrobić Komisja Rewizyjna RM, bo jej przewodniczącym jest właśnie Wiesław Gaweł.

Wiesław Gaweł jest prezesem Stowarzyszenia „Łarpia”, a Ewa Ignaczak – sekretarzem tej organizacji. Stowarzyszenie w swojej działalności wykorzystuje mienie komunalne gminy.

Rada Miejska w Policach powołała 5-osobową komisję doraźną. Pracować w niej mają: Sławomir Kajkowski (Gryf XXI), Damian Walczak (KO), Piotr Diakun (Gryf XXI), Jadwiga Molenda (KO), Artur Echaust (Gryf XXI).

Radni opozycyjni nie zgodzili się na pracę w tej komisji.

Rada Miejska jednogłośnie podjęła decyzję o powołaniu komisji.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.