Komu mieszkanie do remontu od gminy? Police pracują nad zasadami

Gmina Police chce poza kolejką oddawać w najem mieszkania komunalne osobom, które same wykonają ich remont. Ale jeśli ktoś liczy na okazję, może się rozczarować.

Koszt remontów dwunastu odzyskanych mieszkań gmina oszacowała na ponad 800 tys. zł. To te najbardziej zniszczone, zwolnione po eksmisji lub po śmierci najemcy. Wcześniej gmina po prostu takie mieszkania odnawiała i przekazywała osobom z kolejki. Teraz nie ma na to pieniędzy. Gotowa jest więc przyznać je tym, którzy wezmą na siebie ciężar remontu. Ale uwaga – chętni też muszą spełniać określone warunki.

Wiceburmistrz Jakub Pisański przedstawił nam wykaz lokali, które wymagają gruntownego remontu. Jedno z nich mieliśmy okazję zobaczyć na własne oczy. Każde ma swoją specyfikację – wykaz koniecznych prac i ich wycenę. Są też zdjęcia obrazujące skalę zniszczeń. Robią wrażenie, widać, że nie chodzi o zwykłe odświeżenie. Remonty tych mieszkań wyceniono w sumie na 818 tys. złotych.

– Jedno z nich mi zapadło w pamięć – mówi wiceburmistrz Jakub Pisański. – Jego remont ma kosztować ponad 100 tys. złotych. Ale my to kosztorysujemy z VAT i tak, jakby miało to być zlecone. Inaczej to może wyglądać, jeśli w grę wchodzi własne zaangażowanie, praca rodziny, osób wspierających. Jeśli przyszły lokator będzie chciał sam pracować, to na pewno zrobi to taniej.

Mieszkania mają różną powierzchnię: najmniejsze – 27,5 m2, największe – 75 m2. Są wśród nich lokale jednopokojowe, ale też czteropokojowe.

Wiadomo już, że samotna osoba nie będzie mogła się ubiegać o największe mieszkanie. Zgodnie z proponowanymi zasadami powierzchnia użytkowa lokalu ma być dostosowana do wielkości rodziny.

Ale przede wszystkim zainteresowani mieszkaniem do remontu będą musieli spełnić warunki wstępne.

– Trzeba być związanym z gminą Police, nie można mieć tytułu prawnego do jakiejkolwiek nieruchomości, trzeba mieć dochód wyższy niż kwalifikujący do lokalu socjalnego(1) i w gospodarstwie jednoosobowym ten dochód nie może przekroczyć 300% najniższej emerytury(2) – mówi Jakub Pisański.

Jeśli w gospodarstwie są dwie osoby, to maksymalny dochód już może być na poziomie 450% najniższej emerytury. Przy trzech osobach – wyższy o 100% najniższej emerytury, przy czterech i więcej – o kolejne 100% na każdą osobę.

Jeśli na jedno mieszkanie „za remont” będzie więcej chętnych spełniających warunki wstępne, to o przydziale ma zdecydować los.

– Jest regulamin losowania, prowadzić je będą urzędnicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ale pod nadzorem Społecznej Komisji Mieszkaniowej – mówi wiceburmistrz. – Będą w nim brali udział sami zainteresowani takim najmem, będzie ono jawne.

Umowa najmu ma być podpisana dopiero po wykonaniu i odbiorze remontu. Zakres prac i inne warunki zostaną określone wcześniej, w odrębnej umowie.

Lokale przekazane w najem w zamian za ich remont mają być wyłączone ze sprzedaży na 5 lat.

Na liście oczekujących na mieszkanie komunalne w gminie Police jest obecnie około 240 osób. Wiadomo już, że niektóre z nich byłyby zainteresowane lokalem „za remont”.

Na razie zasady przydziału takich mieszkań są tylko propozycją. Projekt odpowiedniej uchwały będzie jeszcze omawiany przez radnych na komisjach. Jeśli rada go zaakceptuje, to zainteresowani będą mogli się dowiadywać o lokalach do remontu z odpowiednim wyprzedzeniem – ma być czas na obejrzenie mieszkania. Informacje mają być publikowane w biuletynie gminnym, na stronie ZGKiM i (zgodnie z sugestią radnego Krystiana Kowalewskiego) w lokalnych mediach.

***

Wysokość minimalnej emerytury zmienia się, a wraz z nią zmieniają się wskazane w artykule progi dochodowe. Podane niżej kwoty dotyczą stanu na 1 marca 2021 r.

(1) – dla gospodarstwa jednoosobowego to 1.563,60 zł (125% najniższej emerytury), w gospodarstwie wieloosobowym – liczba osób razy 1.250,88 zł (najniższa emerytura)

(2) – 3.752,64 zł, bo najniższa emerytura to 1250,88 zł

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.