Kwartał z zyskiem. Polickie Azoty na plusie

fot. archiwum

W pierwszym kwartale 2021 r. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA miała ponad 42 mln zł zysku netto. To więcej niż w analogicznym okresie roku 2020. Ale skonsolidowany zysk netto grupy kapitałowej za pierwszy kwartał był od ubiegłorocznego o 7,5 mln niższy (wyniósł 15 mln zł).

Przychody ze sprzedaży wyniosły 718 mln zł i był to jeden z wyższych poziomów uzyskanych w pierwszych kwartałach w ostatnich kilku latach. Zarówno na poziomie Spółki, jak i Grupy Kapitałowej, wyższy niż przed rokiem był poziom wyniku operacyjnego.

– Zanotowaliśmy wzrost przychodów ze sprzedaży o 11% w relacji do I kwartału roku ubiegłego – podkreślił prezes polickich Azotów Mariusz Grab. – To efekt m.in. dynamicznych wzrostów cen rynkowych nawozów wieloskładnikowych, amoniaku i mocznika. Pozytywny element stanowił również wzrost wolumenów sprzedaży kilku produktów, w tym głównie nawozów wieloskładnikowych. Utrzymywał się także wysoki popyt na biel tytanową.

Negatywny wpływ na zyski kombinatu miał znaczny, bo przekraczający 70%, wzrost cen gazu ziemnego (w porównaniu do pierwszego kwartału ubiegłego roku). To efekt głównie niższych dostaw LNG do Europy, a w konsekwencji niskich zapasów tego surowca w europejskich magazynach.

– Na rynku odnotowano także znaczące wzrosty cen uprawnień do emisji CO2 – dodał Mariusz Grab. – Jednak Grupa Azoty Police w znaczącym stopniu zabezpieczyła te uprawnienia na rok 2021 z zakupów realizowanych w poprzednich latach, dlatego wpływ tego czynnika był istotnie ograniczony w relacji do rynku.