Ludzkie kości na pętli autobusowej w Policach

Robotnicy pracujący przy modernizacji pętli autobusowej na pl. Chrobrego w Policach wykopali ludzkie szczątki. Nie jest to jednak sprawa dla prokuratora, lecz dla archeologów.

To było 29 lipca – mówi sierż. sztab. Katarzyna Leśnicka, oficer prasowy polickiej komendy policji. – Robotnicy zawiadomili nas, a my prokuratora i wojewódzkiego konserwatora zabytków. Okazało się, że te ludzkie szczątki pochodzą prawdopodobnie z XV-XVI wieku. Konserwator zabytków miał już ten teren zinwentaryzowany. W tym miejscu był kiedyś cmentarz.

Prace przy modernizacji pętli nie zostały wstrzymane. Odłożyć na później trzeba tylko te, które mają być wykonane w pobliżu miejsca znalezienia kości. Tę część terenu zbadają najpierw archeolodzy.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.