Mieszkańcy Polic mają wybrać nową metodę naliczania opłat za śmieci

Już dzisiaj (11 września) w gminie Police ruszają konsultacje społeczne w sprawie naliczania opłat za gospodarowanie odpadami. Mogą w nich wziąć udział mieszkańcy budynków wielorodzinnych. Wybór jest ograniczony do trzech metod. Ale władze gminy przyznają, że preferują tę „od zużycia wody”.

Nie chcą już metody „od osoby”

Gmina planuje odejść od metody naliczania opłaty za śmieci od osoby.

– Metoda, którą wybrała większość samorządów w Polsce, czyli ta od zadeklarowanej liczby osób, okazała się metodą, która umożliwia powstanie największych nieprawidłowości – mówi wiceburmistrz Maciej Greinert. – W przypadku naszego systemu, od roku 2013 do dzisiaj, u trzech największych zarządców nieruchomości w naszej gminie (czyli ZGKiM, SM „Odra” i SM „Chemik”) ubyło jakieś 3,5 tysiąca osób. Gmina ma niewielkie możliwości weryfikacji liczby osób zamieszkujących w zabudowie wielorodzinnej i bardzo trudno jest też udowodnić właścicielowi mieszkania, że tę liczbę zaniżył. Także zarządcy nieruchomości nie dysponują skutecznymi narzędziami do takiej weryfikacji. W konsekwencji osoby zadeklarowane tak naprawdę płacą za tych, którzy (z różnych powodów) pozostają niewidoczni dla systemu.

Wybór z trzech

Gmina szuka więc innych rozwiązań. I pyta samych mieszkańców, którą metodę wolą. Ten wybór nie jest duży.

– Polskie prawo daje niewielkie możliwości, są tylko cztery dostępne metody: od zadeklarowanych mieszkańców, od ilości zużytej wody, od metra kwadratowego powierzchni danej nieruchomości i ryczałt od gospodarstwa domowego.

Gmina jednak daje możliwość wybrania tylko spośród trzech.

– Zdecydowaliśmy się poddać konsultacjom te trzy, ponieważ uważamy, że od metody od osoby należy odejść – tłumaczy wiceburmistrz. – Czyli: od metra kwadratowego powierzchni, od metra sześciennego zużytej wody i od gospodarstwa domowego.

Tylko dla zabudowy wielorodzinnej

Konsultacje odbędą się wśród mieszkańców z zabudowy wielorodzinnej, bo tylko ich ewentualna zmiana metody ma dotyczyć.

– W zabudowie jednorodzinnej planujemy pozostać przy wyliczaniu od osoby, bo w niej mamy lepsze możliwości weryfikacji i tam liczba mieszkańców nam wzrasta – mówi Maciej Greinert.

Wiceburmistrz nie ukrywa, że preferowana przez gminę metoda, to ta „od ilości zużytej na danej nieruchomości wody”.

– Każda z tych metod ma swoje wady i zalety – przyznaje Maciej Greinert. – My będziemy namawiać naszych mieszkańców do wyboru metody „od wody”, bo naszym zdaniem oraz zdaniem wielu ekspertów zajmujących się gospodarką odpadami, jest ona najbardziej sprawiedliwa ze wszystkich tych niesprawiedliwych metod, które umożliwia nam nasze prawo.

Nie są jeszcze znane szczegóły co do zasad przeliczania metrów kwadratowych powierzchni czy metrów sześciennych zużytej wody na stawki opłat za odbiór odpadów.

Elektronicznie lub tradycyjnie

Konsultacje społeczne ruszają już dziś (piątek, 11 września).

– Konsultacje społeczne rozpoczną się dzisiaj i potrwają trzy tygodnie, czyli do 2 października – mówi Paweł Nagadowski, naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami. – Głosować można elektronicznie poprzez ankietę umieszczoną na stronie internetowej gminy: www.police.pl w zakładce „gospodarka odpadami”. Swój głos można również oddać wysyłając wypełniony formularz ankietowy w wersji papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Policach. Jest on do pobrania na naszej stronie internetowej, ale można go też pobrać w siedzibach największych zarządców zabudowy wielorodzinnej, a więc SM „Chemik”, SM „Odra” oraz w ZGKiM.

Wybór, ale bez danych

Gmina nie przedstawiła mieszkańcom żadnych prognoz, jak mogłyby się kształtować opłaty w każdej z trzech zaproponowanych metod. Wiceburmistrz tłumaczył, że nie ma jeszcze aktualnych wyliczeń co do przyszłorocznych kosztów utrzymania całego systemu gospodarki odpadami. Być może w kolejnych dniach, na gminnej stronie, zamieści tego rodzaju symulacje – oparte na obecnych danych.

– Chcielibyśmy, żeby uchwały, które będą mówiły o konkretnych stawkach, były na sesji październikowej – zapowiada wiceburmistrz. – Mamy nadzieję, że do tego czasu zdołamy w sposób rzetelny oszacować te koszty.

Zapowiedział też, że przewidywane są zniżki dla rodzin wielodzietnych.

Więcej segregacji

Od początku przyszłego roku w systemie gospodarowania odpadami mają nastąpić istotne zmiany. Będzie m.in. obowiązywała segregacja odpadów na 5 frakcji: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne i bioodpady. Wszystkie nieruchomości będą więc musiały być wyposażone także w pojemniki na bioodpady. Zniesiony zostanie limit bioodpadów przyjmowanych z gospodarstw domowych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Dojdzie też wiele innych obowiązków związanych z odbiorem i gospodarowaniem odpadami. Wynikają z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

One Thought to “Mieszkańcy Polic mają wybrać nową metodę naliczania opłat za śmieci”

  1. Ket

    Już w tym kraju wszystkich powaliło. Na zachodzie wygląda to dużo normalniej. U nas jak zawsze, wszystko aby utrudnić zycie.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.