Może dusiciela masz za ścianą…

małpa

Groźne węże, inwazyjne żółwie, waleczna małpa… Te i wiele innych egzotycznych zwierząt możemy spotkać w powiecie polickim. Ich obecność potwierdza rejestr prowadzony w starostwie. 

Obowiązek prowadzenia rejestru zwierząt wynika z ustawy o ochronie przyrody.

Starosta policki prowadzi taki rejestr informuje Mateusz Frąckowiak, rzecznik starostwa powiatowego w Policach. – Obowiązek zgłoszenia zwierzęcia do rejestru spoczywa na każdym posiadaczu okazu podlegającego rejestracji, z wyjątkiem ogrodów zoologicznych (posiadających stosowne zezwolenie – red.), podmiotów prowadzących zgłoszoną do ewidencji działalność handlową w zakresie handlu zwierzętami podlegającymi ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej (przede wszystkim hurtownie, giełdy i sklepy zoologiczne i akwarystyczne), a w odniesieniu do zwierząt przetrzymywanych w celu leczenia i rehabilitacji – posiadających zezwolenie na działalność ośrodków rehabilitacji zwierząt oraz lecznic weterynaryjnych.

Policki rejestr zwierząt egzotycznych zawiera 77 pozycji. Najwięcej w nim różnego rodzaju ptaków, jest kilka gatunków większych jaszczurek. Ale znajdziemy także ciekawsze okazy.

Np. po kilka różnych gatunków węży: boa dusiciel, pyton królewski, pyton tygrysi… Duże sztuki mogą być niebezpieczne nawet dla ludzi.

Z ciekawszych okazów jest też Macaca sylvanus (Makak berberyjski) – średniej wielkości małpa, bardzo waleczna, może być niebezpieczna np. dla psa (potrafi go nawet zabić).

Mamy też w powiecie posiadaczy żółwia czerwonolicego. To gatunek uznany za inwazyjny – zagraża gatunkom naturalnie występującym w naszym środowisku, jeśli zostanie wypuszczony na wolność, co dość często się zdarza (bez trudu adaptuje się do naszego klimatu). Dlatego handel tymi zwierzętami jest zabroniony na terenie całej Unii Europejskiej.

Zarejestrowane zwierzęta egzotyczne nie powinny stanowić zagrożenia. Są pod opieką swoich właścicieli, i to oni ponoszą za nie odpowiedzialność.

Każdy posiadacz egzotycznego zwierzęcia ma obowiązek zgłoszenia go do rejestru.

Pod pojęciem „posiadacza” zwierzęcia rozumie się zarówno właściciela, jak i użytkownika, najemcę, zastawnika, czy każdego, kto posiada inny tytuł prawny do władania tym zwierzęciem – wymienia Mateusz Frąckowiak.Zgłoszenie do rejestru składa się u starosty właściwego ze względu na miejsce przetrzymywania zwierzęcia w ciągu 14 dni od chwili wejścia w jego posiadanie lub sprowadzenia do Polski. W takim samym terminie od utraty, śmierci, wywozu za granicę lub zmiany danych wpisanych do rejestru należy zgłosić wniosek o wykreślenie z rejestru lub uaktualnienie wpisanych danych.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.