Można dostać pieniądze na żłobek lub nianię

przedszkole nr 5

Rodzice małych dzieci znów będą mieli szansę na refundację opłaty za żłobek czy kosztów zatrudnienia opiekuna. Rusza kolejny nabór w programie „Zachodniopomorskie Małe Skarby”.

– Uruchomiliśmy ten program, aby zapewnić najmłodszym mieszkańcom dobry rozwój, a rodzicom możliwość powrotu do pracy – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz. – Tylko w ubiegłym roku ze wsparcia skorzystało 265 rodziców, a opieką objętych zostało 272 dzieci. Wierzymy, że warto inwestować w rodziców i przede wszystkim w najmłodsze pokolenie na Pomorzu Zachodnim.

W „Skarbach” opiekunowie mogą się starać się o miesięczną refundację pobytu dziecka w żłobku (do 1140 zł), klubie dziecięcym (do 760 zł), u opiekuna dziennego (do 1140 zł) oraz niani (do 1140 zł). Kwoty te stanowią 95% miesięcznego dofinansowania. Z pomocy można korzystać maksymalnie przez rok.

Ze wsparcia mogą korzystać mieszkańcy woj. zachodniopomorskiego, które zaliczają się do jednej z dwóch grup:

  • osoby bezrobotne lub bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat trzech
  • osoby pracujące, opiekujące się dziećmi do lat trzech, będące w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka i przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim

Kolejny nabór do projektu potrwa od 3 do 10 marca 2020 r. Wziąć w nim udział mogą ci, którzy planują powrót do pracy lub podjęcie zatrudnienia maksymalnie do 31 maja 2020 r. Na wsparcie ma szansę 150 osób.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie internetowej WUP w Szczecinie w zakładce „Małe Skarby”.

Od rozpoczęcia programu „Zachodniopomorskie Małe Skarby” ze wsparcia skorzystało blisko 900 rodziców z regionu. Najczęściej starali się o refundację kosztów pobytu pociechy w żłobku lub zatrudnienia niani.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.