Można już elektronicznie wnioskować o „500+”. Police przygotowane

Od 1 lipca można składać wnioski o wypłatę świadczenia wychowawczego z programu „Rodzina 500+” drogą elektroniczną. Od teraz przysługuje on także na pierwsze dziecko. Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach jest już gotowy do realizacji rozszerzonej formuły tego programu.

Świadczenie „500+” przysługuje już na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, niezależnie od dochodu rodziny. W Policach realizacją tego programu zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej.

Oczywiście jesteśmy do tego przygotowani – mówi Marta Tokarski, dyrektor OPS w Policach (na zdjęciu). – Od 1 lipca mieszkańcy będą składać wnioski drogą elektroniczną (osobiście lub tradycyjną pocztą będzie to można robić od 1 sierpnia – red.). W zeszłym roku ponad 35 procent wniosków, jeżeli chodzi o świadczenie wychowawcze, wpłynęło właśnie tą drogą. Mam nadzieję, że w tym roku będzie jeszcze lepiej i przynajmniej 50% tych wniosków wpłynie drogą elektroniczną i już w lipcu będą rozstrzygnięcia.

Wnioski drogą elektroniczną należy składać za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS lub bankowości elektronicznej (o ile bank to umożliwia – red.).

Po zmianach w programie w Policach świadczeń będzie znacznie więcej.

Jeżeli chodzi o świadczenie wychowawcze w Policach, spodziewamy się o około 90% więcej wypłat niż w latach ubiegłych – przyznaje dyrektor OPS. – Złożyliśmy już zapotrzebowanie na dodatkowe środki finansowe. Czekamy, jesteśmy przygotowani.

Więcej informacji na temat zmian w programie można przeczytać na stronie OPS w Policach.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.