Na Przęsocińskiej dłużej czekamy. Ale koniec remontu coraz bliżej

Prace na ul. Przęsocińskiej przeniosły się na odcinek od skrzyżowania z ul. Ofiar Stutthofu do wiaduktu na ul. Asfaltowej. Ruch wahadłowy w tym miejscu sprawia, że w godzinach szczytu musimy przeczekać nawet kilka zmian świateł. Ale koniec remontu coraz bliżej.

– Aktualnie prowadzone są roboty związane z wykonaniem ciągu pieszo-rowerowego, zatoki autobusowej oraz wyspy spowalniającej na odcinku od skrzyżowania z ul. Ofiar Stutthofu w stronę Szczecina – wymienia Piotr Zieliński z Centrum Prasowego UM w Szczecinie. – W ubiegłym tygodniu rozpoczęły się rozbiórki końcowego odcinka o długości ok. 250 metrów: od ul. Ofiar Stutthofu w stronę Polic. Harmonogram zakłada zakończenie inwestycji do 31 maja tego roku.

Przebudowywana ul. Przęsocińska jest w zarządzie Szczecina. Ale zadanie to zostało przekazane do realizacji powiatowi polickiemu.

Prace obejmują m.in.: przebudowę jezdni, budowę ciągu pieszo-rowerowego, budowę zatok dla autobusów, przebudowę sieci teletechnicznych, energetycznych, sanitarnych.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.