Na sesji powiatowej wybierają przewodniczącego

Tylko jednego kandydata do objęcia funkcji przewodniczącego zgłosili radni powiatu polickiego. Jest nim Cezary Arciszewski. Obraduje komisja skrutacyjna. Wiadomo już, że dziś nie odbędą się wybory starosty i pozostałych członków zarządu. Nikt nie zgłosił wniosku o rozszerzenie porządku obrad o takie punkty.

Wszyscy radni złożyli już ślubowanie.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.