Na sesji ekspert o gospodarowaniu odpadami

Na sesji Rady Miejskiej w Policach (27 marca) ekspert Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, Marcin Chełkowski, prezentuje swoje  ekspertyzy i analizy optymalnego modelu opłaty za odbiór i wywóz odpadów komunalnych.

Marcin Chełkowski jest prezesem firmy IVW Polska i współautorem opracowania m.in. na rzecz gminy Police. To m.in. na tym opracowaniu opierała się gmina podczas przygotowania projektu uchwały (wycofanego z dzisiejszej sesji) na temat metody naliczania opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy.

Do tematu wrócimy.

 

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.