Nauczycielki ślubowały, a burmistrz symbolicznie rozpoczął rok szkolny

W polickich przedszkolach i szkołach przybędzie nauczycieli mianowanych, czyli tych z wyższym stopniem nauczycielskim. W miniony wtorek (25 sierpnia) awansowane nauczycielki z gminnych placówek złożyły ślubowanie. Podczas tej uroczystości burmistrz Polic symbolicznie też rozpoczął nowy rok szkolny.

– Tak się złożyło, że tym razem to głównie panie, które pracują z dziećmi najmłodszymi: 6 pań z przedszkoli oraz 5 ze szkół, w tym z edukacji wczesnoszkolnej – mówił Witold Stefański, naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury UM w Policach.

Nauczyciel, zanim otrzyma stopień nauczyciela mianowanego, musi mieć nie tylko określony staż pracy w placówce oświatowej i pozytywną ocenę tej pracy, ale też m.in. zdać egzamin. Część ze ślubujących we wtorek polickich nauczycielek zrobiła to jeszcze przed wakacjami, część – pod koniec.

Burmistrz Polic, Władysław Diakun, podziękował wszystkim nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych za zaangażowanie i ciężką pracę w okresie pandemii.

– Wasza determinacja, kompetencje i wasze dobre serca doprowadziły do tego, że ten egzamin zdaliśmy – mówił. – Czas jest wciąż trudny, nie wiemy, co będzie dalej. Ale miejmy nadzieję, że to pokonamy.

Dzwonkiem z najstarszej szkoły w Policach symbolicznie rozpoczął nowy rok szkolny.

– Rok szkolny 2020/2021 uważam za rozpoczęty – ogłosił burmistrz.

Wręczono też dwa powołania dyrektorskie – dokonano ich w wyjątkowym trybie, bo (przez pandemię) z pominięciem konkursu. I dlatego też tylko na okres rozpoczynającego się właśnie roku szkolnego. Powołania dotyczą: Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach (tutaj właściwie to przedłużenie kadencji, bo dyrektorem na kolejny rok pozostaje Renata Langiewicz) oraz Leśnego Przedszkola nr 6 w Policach – tu, w związku z odejściem na emeryturę dotychczasowej dyrektorki, stanowisko na rok powierzono Marcie Mazur.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.