Nowa stacja kolejowa w Policach coraz bliżej. Pociągi do portu

Zarząd Morskiego Portu Police zawarł umowę na zaprojektowanie stacji kolejowej „Port Police”. Wartość kontraktu to ponad 3 mln zł. Dokumentację ma opracować spółka BBF. Projekt obejmuje poza samą stacją także niezbędną infrastrukturę techniczną.

– To dla nas bardzo ważna inwestycja – powiedział Andrzej Łuc, prezes spółki Zarząd Morskiego Portu Police. – Port w Policach jest czwartym co do wielkości portem w Polsce pod względem przeładunku. Rocznie odprawia prawie 2 mln ton towarów. Dzięki zaprojektowaniu, a następnie budowie infrastruktury kolejowej będziemy mogli zwiększyć swoje możliwości przeładunkowe.

Podpisana umowa dotyczy prac projektowych i uzyskania pozwoleń umożliwiających włączenie odgałęzienia, prowadzącego ze stacji kolejowej Police do Portu Police – nowej zelektryfikowanej stacji wraz z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym oraz infrastrukturą bocznicową. Na potrzeby linii ma powstać wiadukt kolejowy nad ulicą Jasienicką, umożliwiający przejazd pociągów bez tamowania ruchu na drodze wojewódzkiej nr 114.

Obecnie pociągi towarowe dojeżdżają wyłącznie do oddalonej od portu stacji Police Chemia, należącej do Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA. Co roku Spółka wykorzystuje transport kolejowy do przewozu kilku milionów ton produktów i surowców.

Transport łądunków z portu na potrzeby GA „Police” odbywa się obecnie taśmociągami dla materiałów sypkich i rurociągami dla mediów ciekłych. Przyłączenie portu do sieci kolejowej umożliwi przeładunki bezpośrednio ze statków do wagonów i z wagonów na statki.

fot. GA ZCh „Police”

Na zdjęciu (od lewej): prezes Zarządu Morskiego Portu Police Andrzej Łuc i wiceprezes ZMPP Janusz Jagielski.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.