Nowe granice i ceny w Strefie Płatnego Parkowania

parkomat w Szczecinie
fot. archiwum

Od 31 marca (środa) zmieniają się granice i cennik Strefy Płatnego Parkowania w Szczecinie. Będzie drożej, a Strefa będzie większa.

Do SPP zostanie włączonych kolejnych 58 ulic (bądź ich odcinków). Na zachodzie Strefa przesunie się do al. Bohaterów Warszawy, po wschodniej stronie obejmie al. Wyzwolenia i ul. Malczewskiego. Na południu nową granicą SPP będzie ul. Narutowicza.

Nowy cennik opłat standardowych:

Podstrefa A

 • minimalna opłata za postój (15 minut) – 0,90 zł
 • za pierwszą godzinę – 3,60 zł
 • za drugą godzinę – 4,30 zł
 • za trzecią godzinę – 5,10 zł
 • za czwartą i każdą następną godzinę – 3,60 zł

Podstrefa B

 • minimalna opłata za postój (15 minut) – 0,70 zł
 • za pierwszą godzinę – 2,80 zł
 • za drugą godzinę – 3,30 zł
 • za trzecią godzinę – 3,90 zł
 • za czwartą i każdą następną godzinę – 2,80 zł

Inne ważne zmiany w cenniku:

 • Raz dziennie kwadrans postoju za darmo (pod warunkiem pobrania z parkomatu biletu zerowego)
 • Abonamenty miesięczne wyłącznie dla osób i firm płacących podatki w Szczecinie: 150 zł podstrefa B, 240 zł podstrefa A
 • Roczna opłata dla mieszkańca strefy 360 zł
 • Opłata miesięczna za hybrydy 50 zł
 • Nie ma abonamentów rocznych
 • Opłata dodatkowa za nieopłacony postój 200 zł (albo 100 zł, jeśli zapłacona w terminie 7 dni od zawiadomienia)

Uwaga: uprawnienie do opłaty zryczałtowanej będą miały osoby zamieszkujące SPP (dotychczas były to osoby zameldowane). Drugi warunek: mieszkaniec obszaru SPP musi być płatnikiem podatku dochodowego. To samo zastrzeżenie (rezydencja podatkowa Szczecin) dotyczy uprawnienia do opłaty zryczałtowanej za hybrydy.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.