Nowe wytyczne dla szpitali. Dodatkowe strefy dla pacjentów, personel z kontrolą temperatury

Są nowe zasady organizacji pracy izb przyjęć i szpitalnych oddziałów ratunkowych. Trzeba wydzielić strefy dla osób z podejrzeniem COVID-19. Każdy pracownik szpitala, wchodzący na jego teren, ma mieć wykonany pomiar temperatury.

Takie polecenia wydał wojewoda zachodniopomorski szpitalom na terenie całego województwa.

Praca izby przyjęć oraz szpitalnego oddziału ratunkowego ma zostać zorganizowana w sposób umożliwiający bezpieczną kwalifikację osób z podejrzeniem lub chorych na COVID-19 i odseparowanie ich od innych osób przebywających na SOR-ach lub izbach przyjęć. 

Szpitale mają wydzielić strefy dla osób z podejrzeniem COVID-19 bez objawów oraz strefy dla osób z podejrzeniem COVID-19 z objawami infekcji.

Przed zachodniopomorskimi szpitalami zorganizowano 22 polowe izby przyjęć w specjalnych namiotach pneumatycznych rozstawionych przez strażaków.

– Ścisłe zasady przyjmowania pacjentów pozwolą ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa – tłumaczy wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.