O pieniądzach i kąpieli na sesji Rady Miejskiej w Policach

Radni Rady Miejskiej w Policach dzisiaj (wtorek 28 maja) wprowadzili zmiany do budżetu gminy, powołali kąpielisko w Trzebieży i ustalili dla niego sezon kąpielowy, podwyższyli ekwiwalenty dla druhów, wyznaczyli pensję dla burmistrza. Sam burmistrz złożył pierwsze sprawozdanie ze swojej dotychczasowej pracy na tym stanowisku. A miejsca przy nim, na sesji, zajęli już jego zastępcy.

Większość wprowadzonych dziś zmian w budżecie była raczej porządkowa, wynikająca m.in. z rozliczeń zdarzeń ubiegłorocznych — w niektórych działach pojawiły się dodatkowe wpływy (np. ubezpieczalnia wypłaciła odszkodowanie za uszkodzony samochód Straży Miejskiej, rozliczono dodatkowe dochody i wydatki jednostek podległych gminie). Sam burmistrz, Krystian Kowalewski, powiedział, że istotniejsze zmiany — oddające już kierunek działań nowych włodarzy — mogą się pojawić na sesji czerwcowej. Tym razem ta najważniejsza dotyczyła zaksięgowania pieniędzy na dopłaty do spółki ZWiK.

– Duża zmiana w ramach budżetu w rezerwie celowej na wydatki majątkowe — przedstawiał ten krok skarbnik Gminy Police Janusz Zagórski. – Planowane było 1,5 miliona złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie przyłączy do kanalizacji sanitarnej w Tanowie. I w tej uchwale przenosimy we właściwe miejsce klasyfikacji budżetowej, właśnie w formie dopłaty do spółki ZWiK, na realizację tych dofinansowań przyłączeń w Tanowie do zrealizowanej kanalizacji.

Burmistrz tłumaczył, że to konieczne, bo realizacja przyłączy dla mieszkańców, jest wymogiem do rozliczenia projektu związanego z kanalizacją Tanowa.

Radni przyjęli zaproponowane w budżecie zmiany. Zgodzili się też na zwiększenie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika i kandydata na strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Police.

– Szanując pracę i w uznaniu zaangażowania strażaków dla ochrony życia i mienia policzan, postanowiliśmy tę zmianę zrobić dość znaczącą — tłumaczy burmistrz Krystian Kowalewski. – Mówimy o ponad 30 procentach. Postanowiliśmy nadgonić tę różnicę, która była między nami a ościennymi gminami. Może to nie jest poziom maksymalny, bo w tym momencie nie byliśmy w stanie pójść jeszcze wyżej, ale myślę, że to jest znaczący wzrost, który pewnie da satysfakcję strażakom i odpowie na ich zapotrzebowanie.

I tak: za udział w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej wprowadzono ekwiwalent w wysokości 36 złotych za godzinę, za udział w szkoleniu lub ćwiczeniu — w wysokości 18 złotych za godzinę, natomiast za udział w działaniach zleconych przez burmistrza Polic, takich jak ochrona ludności, pomoc na rzecz społeczności lokalnej, integrowanie społeczności lokalnej – 30 złotych za godzinę.

Przyjęto też uchwałę dotyczącą powołania kąpieliska w Trzebieży i ustalenia sezonu kąpielowego. To uchwała nieco już spóźniona. Powinna być podjęta do 20 maja. Nie zrobiono tego w terminie (to był jeszcze czas konstytuowania nowej RM) i zanosiło się na to, że w tym sezonie Trzebież zostanie bez kąpieliska (czyli bez strzeżonej i kontrolowanej przez sanepid plaży). Na szczęście udało się uzyskać zgodę na dopełnienie tych formalności nieco później.

– Podobnie jak w latach ubiegłych, w Trzebieży w tym roku będzie kąpielisko — mógł ogłosić na tej sesji Witold Stefański, naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury UM w Policach, który przedstawiał projekt uchwały w tej sprawie. – I będzie funkcjonowało od 21 czerwca do 31 sierpnia. Przyjęcie tej uchwały będzie oznaczało, że to kąpielisko cały czas będzie pod opieką ratowników oraz że woda regularnie będzie badana przez sanepid policki.

Po dzisiejszej sesji wiadomo też, ile będzie zarabiał nowy burmistrz Polic Krystian Kowalewski. Porozumienie w tej sprawie osiągnęły wszystkie kluby radnych. Podkreślono, że wysokość tego wynagrodzenia została ustalona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

– Kwota proponowana jest niższa od maksymalnej i jest również niższa od uposażenia burmistrza Polic poprzedniej kadencji – zwrócił jeszcze uwagę Artur Echaust, przewodniczący Rady Miejskiej w Policach.

Ustalono więc, że Krystian Kowalewski jako burmistrz będzie zarabiał miesięcznie 19 570 zł brutto. W tej kwocie jest wynagrodzenie zasadnicze – 10 100 zł, dodatek funkcyjny – 3 400 zł, dodatek specjalny – 4 050 zł (30% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego), dodatek stażowy – 2 020 zł.

Burmistrza w jego pracy wspiera już dwoje zastępców: Magdalena Sosnowska i Grzegorz Ufniarz. Oboje siedzieli przy nim na dzisiejszej sesji.

Tego dnia ślubowanie też złożył Wiesław Gaweł (Gryf XXI), który oficjalnie dołączył do grona radnych gminnych obecnej kadencji (za Jakuba Pisańskiego).

Burmistrz Polic Krystian Kowalewski złożył zaś pierwsze sprawozdanie ze swojej pracy. Najważniejsze punkty przedstawimy osobno.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.