Obszar, który powinna objąć ewakuacja

pole rażenia bomby znalezionej przy Tanowskiej

Saperzy mówią, że pole rażenia bomby, która będzie z Polic wywożona w niedzielę, to nawet 1,5 kilometra. Pokazujemy, co to oznacza w praktyce.

Obszar widoczny na mapce to koło o promieniu 1,5 kilometra, którego środek jest mniej więcej w miejscu znalezienia niewybuchu.

Oczywiście nie oznacza to, że cały ten teren zostałby zniszczony, gdyby bomba wybuchła. Oznacza tyle, że przebywanie na nim może być niebezpieczne.

Rzeczywistego pola rażenia nie da się określić w taki prosty sposób. Zależy ono nie tylko od wielkości ładunku, ale też m.in. od ukształtowania terenu czy znajdujących się na nim budynków.

Mapka pozwala jednak zrozumieć, dlaczego zarządzona na niedzielę ewakuacja ma tak wielką skalę.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.