Opiekun osoby niepełnosprawnej potrzebuje wytchnienia. Gmina zorganizuje dwutygodniowe zastępstwo

Przez miesiące a nawet lata zajmują się osobą niepełnosprawną – dzieckiem, bratem, siostrą, rodzicem… Pielęgnują, wspierają we wszystkich czynnościach. Przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu… Bywa że nie mają już czasu i siły, żeby zadbać o siebie i pozostałych bliskich. Właśnie takim osobom z pomocą przychodzi tzw. opieka wytchnieniowa.

Teraz specjalny projekt realizuje gmina Police. To z programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Gmina otrzymała na to nieco ponad 8 tys. złotych.

Sama też dopłaci. W sumie przeznaczy na ten cel ponad 10 tys. złotych. Na tyle oszacowano obecne potrzeby mieszkańców gminy.

– To środki na zapewnienie opieki wytchnieniowej dla 4 dorosłych osób i 1 dziecka – mówi Marta Tokarski, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach. – Na tyle oceniamy obecne zapotrzebowanie wśród mieszkańców gminy.

A opieka wytchnieniowa, w formie organizowanej teraz przez gminę, polega na tym, że przez dwa tygodnie (14 dni) osoba niepełnosprawna korzysta z turnusu w odpowiednio przygotowanym ośrodku – z zapewnioną fachową opieką, w bezpiecznych warunkach. Stały opiekun ma „urlop”.

Dla opiekuna osoby niepełnosprawnej takie wytchnienie ma na pewno także korzystny wpływ na ogólną kondycję zdrowotną. Ciągła opieka to przecież ogromne obciążenie i fizyczne, i psychiczne.

Przez te dwa tygonie opiekun może poświęcić czas sobie i innym członkom rodziny.

Jedna osoba właśnie z tej formy wsparcia korzysta (jej podopieczny przebywa w ośrodku w Podgrodziu). Do poniedziałku (13 lipca) wpłynął jeszcze jeden wniosek o takie świadczenie. Chęć skorzystania z tego rodzaju opieki wytchnieniowej zgłaszał też wcześniej rodzic niepełnosprawnego dziecka.

– Osoba opiekująca się mocno niepełnosprawnym członkiem rodziny przez 24 godziny na dobę nie ma już czasu dla innych bliskich, a bywa, że w rodzinie są też inne dzieci, które także potrzebują uwagi – mówi dyrektor OPS w Policach. – Opiekun potrzebuje także czasu dla siebie, na odpoczynek czy załatwienie swoich spraw.

Co ważne – przy kwalifikowaniu do tej formy pomocy nie jest brane pod uwagę kryterium dochodowe. Pierwszeństwo w korzystaniu z takiej usługi mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem lub dorosłą osobą niepełnosprawną, będącą całkowicie niesamodzielną, która stale przebywa w domu (czyli nie korzysta z placówek pobytu całodobowego, jak np. ośrodek szkolno-wychowawczy czy internat).

Potrzebna jest także ocena stanu zdrowia (samodzielności) osoby niepełnosprawnej, wymagającej stałej opieki – do wniosku należy dołączyć „Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej”, którą uzupełnia lekarz rodzinny lub lekarz rehabilitacji medycznej, albo fizjoterapeuta czy pielęgniarka (karta dostępna jest na stronie podlinkowanej niżej).

Wnioski o taką opiekę można składać do końca sierpnia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Policach (dotyczy mieszkańców gminy). Tutaj więcej informacji na temat opieki wytchnieniowej w gminie Police.


Partnerem projektu „Zdrowe Police” jest gmina Police.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.