Państwo kupi część akcji polickich Azotów. Na Polimery

tu ma powstać drugi kombinat chemiczny w Policach

Skarb Państwa kupi ponad 5,5 mln akcji polickich Azotów. Spółka zobowiązała się, że uzyskane pieniądze przeznaczy na projekt Polimery Police.

Zgodnie z podpisaną 5 grudnia umową, Skarb Państwa w ofercie publicznej nabędzie 5.513.722 akcje serii C, za które zapłaci 56.239.964,40 zł (10,20 zł za akcję). Zapisy na akcje w tej emisji kończą się 9 grudnia 2019 r.

Umowa została zawarta na wniosek zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA. Spółka zobowiązała się, że uzyskane pieniądze przeznaczy w całości na budowę instalacji do produkcji propylenu oraz polipropylenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycję realizuje Grupa Azoty Polyolefins SA (podmiot zależny GA Zch).

Jesteśmy przekonani o strategicznym wpływie przedsięwzięcia na rozwój gospodarczy i społeczny Polski, w tym regionu zachodniopomorskiego – powiedział Wojciech Wardacki, prezes Grupy Azoty oraz GA ZCh „Police”. – Projekt Polimery Police ma kluczowe znaczenie również dla Grupy Azoty. Jego realizacja pozwoli na rozszerzenie działalności o atrakcyjny i rosnący rynek tworzyw sztucznych.

Całkowity szacowany koszt realizacji Projektu Polimery Police wynosi ok. 1,5 mld euro (około 6,4 mld zł). Z tego ok. 1,2 mld EUR stanowić mają nakłady inwestycyjne – w tym m.in. wynagrodzenie wykonawcy, zakupy licencji, prace przygotowawcze. Reszta to koszty funkcjonowania spółki celowej Grupa Azoty Polyolefins, koszty finansowe w okresie budowy oraz zakładane rezerwy na obsługę zadłużenia.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.