Pieniądze na żłobek lub nianię

dają pieniądze

Tylko przez pierwszy dzień naboru w projekcie „Zachodniopomorskie Małe Skarby” wpłynęło 145 wniosków od zainteresowanych. Warto się pospieszyć – w przypadku równej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

W programie można dostać refundację kosztów pobytu dziecka w żłobku (do 1140 zł miesięcznie), klubie dziecięcym (do 760 zł miesięcznie), u opiekuna dziennego (do 1140 zł miesięcznie) lub wynajęcia niani (do 2375 zł miesięcznie) – i to nawet na rok. Na taką pomoc może liczyć 700 rodziców z województwa zachodniopomorskiego. Muszą mieć tylko 5% wkładu własnego.

Pierwszy nabór kandydatów do projektu rozpoczął się dziś (3 września) i potrwa do 20 września. Pierwszego dnia do godziny 15 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie złożono 145 wniosków. O pomoc starają się głównie mamy – wśród przyjętych podań są zaledwie trzy złożone przez ojców.

„Zachodniopomorskie Małe Skarby” to projekt, który ma pomóc rodzicom dzieci do lat 3 powrócić na rynek pracy. Wsparcie kierowane jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo (czyli na przykład korzystający z urlopu wychowawczego), które nie mogą podjąć pracy z powodu opieki nad dzieckiem. O pomoc mogą też ubiegać się mamy na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim, które planują powrócić do pracy.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie (zakładka Małe Skarby) oraz na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.