Pierwsza pomoc. Jak jej udzielać?

Udzielanie pomocy osobie, która się zakrztusiła.

W każdą drugą sobotę września obchodzony jest Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. W tym roku wypada on 9 września. Z tej okazji przypominamy zasady udzielania pierwszej pomocy.

Jeśli zagrożone czyjeś życie, przede wszystkim nie wolno wpadać w panikę. Należy wezwać pomoc i zrobić wszystko, co można, zanim przyjedzie karetka.

Nie czekaj – reaguj

Reaguj, gdy widzisz wypadek, ktoś upadnie, zasłabnie lub straci przytomność. W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia ważna jest każda minuta!

Bądźmy odpowiedzialni za siebie nawzajem. Twoja szybka reakcja może okazać się kluczowa. Udzielenie pierwszej pomocy to obowiązek!

Ratuj życie z aplikacją mojeIKP

W bezpłatnej aplikacji mojeIKP znajdziesz instruktaż, by w nagłym wypadku skutecznie udzielić pierwszej pomocy. Możesz z niego skorzystać bez logowania się. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację na swoim telefonie.

Zagrożone jest czyjeś życie lub zdrowie? Wystarczy, że zadzwonisz pod jeden numer. Służby współpracują ze sobą i powiadamiają się o zdarzeniu. 112 – jednolity numer alarmowy, obowiązuje w całej Unii Europejskiej.

W Polsce nadal możesz dzwonić pod numery dedykowane konkretnym służbom: 999 – pogotowie ratunkowe 998 – straż pożarna 997 – policja Połączenia z numerami alarmowymi są bezpłatne.

Zasady udzielania pierwszej pomocy

  • Oceń bezpieczeństwo poszkodowanego i swoje. Jeśli miejsce stanowi dla Ciebie zagrożenie – nie podchodź do poszkodowanego, tylko zadzwoń po pomoc!
  • Oceń stan poszkodowanego i przytomność. Zapytaj, co się stało. Jeśli zareaguje – jest przytomny. Brak reakcji oznacza, że poszkodowany jest nieprzytomny. Oceń, czy oddycha.
  • Udrożnij drogi oddechowe. Połóż jedną rękę na czole, a drugą na brodzie poszkodowanego i odegnij jego głowę do tyłu. Sprawdź, czy nie ma ciał obcych w jamie ustnej. Usuń je, gdy są widoczne.
  • Oceń oddech. Przystaw policzek do twarzy poszkodowanego.

Słyszysz, czujesz wydychane powietrze na swoim policzku, widzisz ruchy klatki piersiowej? Poszkodowany oddycha. Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny, ale oddycha – ułóż go w pozycji bocznej ustalonej.

Poszkodowany stracił przytomność i nie oddycha?
  • Zadzwoń pod numer alarmowy (999 lub 112). Jak najszybciej rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową. Ułóż osobę poszkodowaną na twardej i równej powierzchni.
  • Klęknij z boku, na wysokości klatki piersiowej poszkodowanego.
  • Naprzemiennie wykonuj 30 uciśnięć klatki piersiowej i 2 oddechy ratownicze.
  • Poproś inną osobę o pomoc i zmieniajcie się podczas resuscytacji, by zapobiec wyczerpaniu własnych sił.
  • Jeśli w pobliżu znajduje się przenośny defibrylator AED – użyj go.

Możesz zaprzestać wykonywania czynności ratowniczych jeśli: poszkodowany odzyska przytomność, przyjedzie pogotowie ratunkowe lub opadniesz z sił – poproś kogoś o zmianę.

(opr. na podstawie materiałów NFZ)


Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.