Po przeszukaniach CBA. Burmistrz wydał oświadczenie

burmistrz Polic Władysław Diakun

Funkcjonariusze CBA dokonali kolejnych przeszukań powiązanych ze śledztwem dotyczącym możliwych działań na szkodę Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA. Wśród osób, których mieszkania przeszukano, znalazł się burmistrz Polic Władysław Diakun. Wydał on oświadczenie w tej sprawie.

„W dniu wczorajszym, to jest 25 sierpnia we wczesnych godzinach porannych funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego, realizując postanowienie prokuratora Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, dokonali przeszukania w moim domu.” – czytamy w oświadczeniu burmistrza. –

„Działania Prokuratury oraz funkcjonariuszy CBA odbieram jako naruszenie dóbr osobistych moich oraz mojej rodziny. Były to działania nieadekwatne do osiągnięcia celu, którym jak domniemywam, miało być udostępnienie przeze mnie informacji, w tym dokumentów związanych z toczącym się śledztwem. Nikt wcześniej o udostępnianie jakichkolwiek informacji w tej sprawie mnie nie prosił, nie byłem przesłuchiwany przez organy ścigania, nie zataiłem żadnych faktów.

Dlatego też wtargnięcie do mojego domu o godzinie 6 rano, przeszukiwanie i zatrzymanie osobistych rzeczy należących do mnie i mojej rodziny, jedynie na podstawie słabo doprecyzowanych przypuszczeń, a nie twardych dowodów, uważam za incydent, który nie powinien mieć miejsca w demokratycznym państwie prawa. Na czynności przeszukania będę składał zażalenie do właściwego sądu.”

Wydział Komunikacji Społecznej CBA poinformował, że funkcjonariusze szczecińskiej delegatury dokonali przeszukań w siedzibach podmiotów gospodarczych, w instytucjach publicznych i w miejscach zamieszkania osób fizycznych – między innymi w Urzędzie Miasta w Szczecinie, TBS Prawobrzeże, Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach oraz w Instytucie Medycznym im. Jana Pawła II z siedzibą w Szczecinie.

CBA informuje też, że przeszukania dotyczą wątków, w których nie przedstawiono do tej pory zarzutów, a zdarzenia będące przedmiotem zainteresowania śledczych nie są w sposób bezpośredni związane z głównym wątkiem śledztwa (nabyciem akcji spółki African Investment Group SA).

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.