Policcy nauczyciele poćwiczą

szkoły ćwiczeń - inauguracja

Do ogólnopolskiego programu „Szkoły ćwiczeń” weszły dwie polickie placówki oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 3 i Przedszkole Publiczne nr 9.

We wtorek (4 września), właśnie w Policach, zainaugurowano ten projekt dla naszego regionu. W tym roboczym spotkaniu uczestniczył m.in. wiceminister edukacji narodowej Maciej Kopeć.

Głównym celem tego programu jest pomaganie nauczycielom w doskonaleniu swojego warsztatu – tłumaczy Witold Stefański, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Urzędu Miejskiego w Policach. – Przede wszystkim w obszarach matematyczno-przyrodniczych i języka angielskiego. Nasi nauczyciele będą brali udział w licznych szkoleniach i ćwiczeniach organizowanych w tym projekcie.

Wiceminister już chwali gminę za dobrze funkcjonujący w niej system doskonalenia nauczycieli.

Wiemy, że ten system doskonalenia też bardzo dobrze funkcjonuje w Policach – przyznaje Maciej Kopeć. – To wyjątkowe, bo jest na szczeblu gminnym i nie ma formalnie ośrodka doskonalenia.

„Szkoły ćwiczeń” to ogólnopolski program, którego celem jest właśnie stwarzanie nauczycielom warunków do podnoszenia swoich kwalifikacji. Głównie tych już uczących, chociaż jest w nim miejsce na przygotowywanie do przyszłej pracy nauczycielskiej także studentów. Projekt odpowiada m.in. na potrzeby doświadczonych dydaktyków, którym zależy na tym, aby w swojej pracy wykorzystywać najnowsze technologie.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.