Policcy radni przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu. I udzielili burmistrzowi absolutorium

Radni Rady Miejskiej w Policach przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok. I udzielili burmistrzowi absolutorium.

Za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu zagłosowało 13 radnych, a 8 się wstrzymało.

Absolutorium dla burmistrza poparło także 13 radnych, 4 było przeciw i 4 się wstrzymało od głosu.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.