Rada Miejska w Policach ma nowego przewodniczącego

Rada Miejska w Policach ma nowego przewodniczącego. Został nim Andrzej Rogowski (Gryf XXI), dotychczasowy wiceprzewodniczący.

Andrzej Rogowski zajął miejsce Grzegorza Ufniarza, który pod koniec stycznia zrezygnował z członkostwa we Wspólnocie Samorządowej „Gryf XXI” i wystąpił z klubu radnych tego ugrupowania. A w konsekwencji ustąpił również ze stanowiska przewodniczącego rady (oficjalnie jego rezygnacja została przyjęta dopiero dzisiaj, czyli 24 lutego).

W sprawie wyboru przewodniczącego głosowało 20 radnych (na 21 obecnych). Andrzeja Rogowskiego (który był jedynym zgłoszonym kandydatem) poparło 12 osób, przeciwko było 5, 3 osoby wstrzymały się od głosu.

Skutkiem wyboru przewodniczącego była konieczność powołania kogoś na zwolnione przez niego stanowisko. Na wiceprzewodniczącą radni wybrali Ilonę Bednarek (również nie miała kontrkandydatów). W głosowaniu uczestniczyło 19 osób (obecnych było 20) – 13 poparło kandydaturę, 5 było przeciw, jedna wstrzymała się od głosu.

fot. archiwum

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.