Policki magistrat otwarty dla mieszkańców

fot. archiwum

Pomimo dużego wzrostu liczby zakażeń koronawirusem Urząd Miejski w Policach pozostaje otwarty dla mieszkańców. Również dla tych, którzy wcześniej nie umówili się na wizytę.

Władze gminy sugerują jednak, aby – ze względów bezpieczeństwa – przychodzić do Urzędu osobiście tylko w sprawach, w których jest konieczny bezpośredni kontakt z urzędnikiem. W pozostałych sytuacjach proszą o kontaktowanie się telefoniczne, pisemne lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. I o telefoniczne umawianie wizyt.

Numery telefonów dla najczęściej załatwianych spraw:

  • wydawanie dowodów osobistych, składanie wniosków i zgłoszenie utraty dowodu – tel. 91 43 118 11
  • zameldowania/wymeldowania – tel. 91 43 118 04; 91 43 118 05
  • działalność gospodarcza – tel. 91 43 118 49
  • zgłoszenia nieruchomości do opodatkowania – tel. 91 43 118 45; 91 43 118 46; 91 43 118 47
  • wymiar i płatności podatków lokalnych – tel. 91 43 118 44
  • gospodarka odpadami – tel. 91 43 118 87; 91 431 18 38
  • ochrona środowiska – tel. 91 43 118 02 ; 91 43 118 03
  • Urząd Stanu Cywilnego – tel. 91 317 54 15

Pozostałe numery telefonów można znaleźć na stronie gminy.

Policki samorząd informuje też, że w związku z trwającym stanem epidemii zostały zmienione zasady przyjmowania interesantów w Urzędzie Miejskim w Policach (tu link do zarządzenia). Zastrzega jednak, że w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej mogą one w każdej chwili ulec zmianie.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.