Polimery Police przyjęły pierwszą dostawę propanu. Zaczynają się testy instalacji

fot. Grupa Azoty SA

W czwartek (22 grudnia) gazowiec „Guadalupe Explorer” dostarczył pierwsze 22 tys. ton propanu, które zostaną przeładowane do zbiorników na terenie Morskiego Terminalu Gazowego w Policach. Surowiec posłuży do uruchomienia instalacji odwodornienia propanu i produkcji polipropylenu.

Dostawa realizowana jest przez firmę Trafigura PTE Ltd. Zawarta z nią umowa na ok. 250 mln dolarów zabezpiecza ponad 50% zapotrzebowania Grupy Azoty Polyolefins na surowiec w latach 2023-2024.

– Zrealizowana dostawa propanu potwierdza, że budowa nowej fabryki Polimery Police wchodzi w finalną fazę inwestycji – powiedział Tomasz Hinc, prezes zarządu Grupy Azoty SA. – Całościowy postęp prac wynosi już ponad 98%, a przeładowanie propanu do zbiornika usytuowanego w nowym polickim gazoporcie należy traktować jako symboliczny początek kończenia budowy nowego kompleksu chemicznego. Tym samym, w przyszłym roku będziemy uruchamiać inwestycję, dzięki której Grupa Azoty i Polska dołączą do europejskiej czołówki w produkcji polipropylenu i będą jednymi z największych wytwórców w regionie Europy Środkowo-Wschodniej

Projekt Polimery Police (realizowany przez Grupę Azoty Polyolefins SA) to budowa zintegrowanego kompleksu chemicznego, obejmującego instalację do produkcji propylenu, instalację do produkcji polipropylenu, terminal przeładunkowo-magazynowy, a także infrastrukturę logistyczną oraz odpowiednie instalacje pomocnicze. Terminal umożliwi dostawy dwóch kluczowych surowców do inwestycji, tj. propanu i etylenu. W polickim gazoporcie wybudowano trzy zbiorniki – dwa na propan o pojemności 40 tys. m3 każdy i jeden na etylen o pojemności 12 tys. m3.

Propan i etylen będą przechowywane w stanie płynnym, przy ciśnieniu zbliżonym do atmosferycznego i w temperaturze wrzenia -42°C (propan) i -104°C (etylen). Zbiorniki są wykonane w konstrukcji dwupłaszczowej, co oznacza, że w widocznym zbiorniku zewnętrznym znajduje się drugi zbiornik – wewnętrzny, w którym znajdować się będzie ciecz. Przestrzeń międzypłaszczowa wypełniona jest materiałem izolującym – perlitem. Płyty denne zbiorników będą podgrzewane, dzięki czemu grunt pod zbiornikami nie będzie narażany na zamarzanie od niskich temperatur cieczy i wypaczanie.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.