Przebudowa drogi w Tanowie jednak dłużej. Za to więcej zrobią

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 115 w Tanowie nie zakończy się w październiku. Wykonawca ma przedłużony termin do końca listopada. Przede wszystkim dlatego, że poszerzony został zakres prac.

Kierownik projektu przyznaje, że dodatkowych robót jest sporo. Np. na rondzie zgodnie z pierwotnym projektem wewnętrzny pierścień miał 80 cm szerokości. Na wniosek użytkowników drogi oraz ze względu na wzmożony ruch pojazdów, dowożących materiały na budowę fabryki polimerów, po konsultacji z projektantem został on poszerzony do 2,2 m. Jak tłumaczy kierownik projektu, zmiana ta nie wpłynie na bezpieczeństwo ruchu – natomiast ułatwi życie kierowcom.

Roboty jeszcze trwają. Być może dawno by się zakończyły, gdyby nie było potrzeby wykonania innych dodatkowych prac.

Został np. wydłużony odcinek objęty przebudową w kierunku Szczecina od nowego ronda, o około 150 metrów. Wykonano tam m.in. odwodnienie, przełożono chodnik, skomunikowano ciąg pieszo-rowerowy po jednej stronie od Polic w kierunku Szczecina.

Na wydłużenie prac wpłynęła też konieczność wykupu gruntów – od dwóch prywatnych właścicieli i nadleśnictwa. Były potrzebne dla poszerzenia ciągu pieszo-rowerowego i wykonania odwodnienia od skrzyżowania z drogą do Tatyni w kierunku rzeki Gunicy. W pierwotnej wersji wszystkie wody miały być odprowadzone do istniejącego rowu przebiegającego przez łąki. Po zmianie będą odprowadzane w kierunku rzeki, pod drogą. Chodziło o wyeliminowanie zalewania gospodarzom łąk.

W celu poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu z ul. Policką dokonano poszerzenia ciągu pieszo rowerowego, chodników, poprawiono widoczność (tutaj gmina Police wzięła na siebie ciężar przygotowania projektu oraz wykupu gruntów). Do tego dochodzi przebudowa zatoki autobusowej.

– W trakcie realizacji całej inwestycji trzeba więc było wystąpić o trzy zmiany pozwolenia na budowę – mówi Krzysztof Ziętek, kierownik projektu z ramienia Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. – Zmiany zezwolenia na realizację inwestycji drogowej są czasochłonne z uwagi na procedury administracyjne, zatwierdzenie nowych podziałów geodezyjnych granic i działek. Wszystkie zmiany wprowadzane przez zarządcę drogi, ZZDW w Koszalinie, mają za zadanie poprawienie bezpieczeństwa ruchu drogowego. To między innymi również doświetlenie przejść dla pieszych, które w pierwotnej wersji projektu nie było uwzględnione.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.