Przesuną ważność biletów okresowych

kasownik w autobusie SPPK

Można przesunąć ważność biletu okresowego. Dotyczy to tych na okresy 3-, 4-, 5-miesięczne kupionych nie później niż 11 marca tego roku. Wystarczy wypełnienie odpowiedniego wniosku i wysłanie go mailem do ZDiTM. Oczywiście jest kilka warunków. O nich poniżej.

– Rozwiązanie, które wprowadzamy, dotyczy pasażerów, którzy z uwagi na epidemię koronawirusa nie korzystają z komunikacji miejskiej, a posiadają ważne bilety okresowe – tłumaczy Hanna Pieczyńska, rzeczniczka ZDiTM w Szczecinie. – Wystarczy pobrać odpowiedni formularz ze strony www.zditm.szczecin.pl i odesłać go na adres zditm@zditm.szczecin.pl. Procedura jest maksymalnie uproszczona.

Zasady skorzystania z przedłużonego terminu ważności zawieszonego biletu okresowego:

  • Wypełnione formularze można składać wyłącznie drogą elektroniczną
  • Należy pobrać formularz na stronie zditm.szczecin.pl i odesłać na adres zditm@zditm.szczecin.pl
  • Możliwość dotyczy biletów okresowych 3,4,5,-miesięcznych
  • Decyduje termin zakupu biletu, nie później niż 11 marca 2020r
  • Zawieszony termin ważności biletu musi być dłuższy niż połowa okresu ważności biletu
  • Termin zawieszenia biletu liczony będzie od dnia wpłynięcia formularza lub od dnia wskazanego w dokumencie, ale nie wcześniej niż data jego wypłynięcia
  • W przypadku uczniów i studentów zawieszenie biletu będzie liczone od 12 marca 2020r.
  • Bilet można zawiesić tylko raz
  • Zawieszony bilet będzie można wykorzystać w późniejszym terminie, ale nie później niż do końca 2020r.

UWAGA! Przedłużenia okresu ważności zawieszonego biletu będzie można dokonać przy zakupie nowego biletu okresowego. W przypadku zakupu biletów elektronicznych (smartfon, SKA) należy o tym fakcie poinformować ZDiTM na wskazany powyżej adres mailowy. W przypadku klientów korzystających z biletów okresowych papierowych należy zgłosić się osobiście do Biura Obsługi Klienta – Kasa Główna, ul. Klonowica 5 Szczecin.

– Nie wykluczamy wydłużenia terminu zawieszenie biletu okresowego – dodaje rzeczniczka. – Decyzje będą podejmowane na bieżąco, adekwatnie do sytuacji.

Pełen regulamin przedłużenia biletu okresowego dostępny jest na stronie www.zditm.szczecin.pl

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.